sobota 16. februára 2019

Cieľová skupina Božieho kráľovstva.

Pred nejakým časom sa objavila v éteri správa,že vzniká nová rozhlasová stanica-nové rádio. Medzi prvé informácie patrila správa o tom,koho chce osloviť v prvom rade. Koho chce zachytiť,akú vekovú generáciu,či skupinu zaujať,akého vzdelania a aká bude programová ponuka. Určite si najprv urobili prieskum a potom sa podujali na prvé kroky,ktoré sú obvykle najdôležitejšie. Vzniká otázka:keď Ježiš oznámil príchod Božieho kráľovstva,zameral sa na nejakú konkrétnu vekovú alebo inú kategóriu,vyslovil záujem osloviť Božím kráľovstvom niekoho konkrétneho? U sv.Lukáša nachádzame  odpoveď na tieto otázky. Ježiš pozrel na svojich učeníkov a povedal:"...  vaše je Božie kráľovstvo"/Lk 6,17-20/. V prvom rade ide o tých,ktorí sa prihlásia k Ježišovi a jeho programu evanjelia. Božie kráľovstvo má najprv osloviť tých,ktorí trpia akýmkoľvek nedostatkom či núdzou a takpovediac "zaostávajú" za inými,ktorí oplývajú plnšou mierou dostatočnosti. Čím nás môže osloviť Božie kráľovstvo? Prečo je nadčasové? Prečo je určené všetkým,ktorí hľadajú zmysel života? 1,Preto,lebo ono dáva to,čo svet dať nemôže. Koľkokrát v živote sa stane,že o niečo žiadame príslušné úrady a zostávame smutní a sklamaní,lebo odpoveď obsahuje slová:nemôžeme vám vyhovieť. Darmo sa potom odvolávame,odpoveď je neodvratná a nezmeniteľná. Žijeme v omyle,ak si myslíme,že svet nám musí z princípu vyhovieť vo všetkom. Svet sa síce tak tvári,no nespráva sa tak a spôsobuje človekovi tŕpke sklamanie. Nebuďme,až tak veľmi prekvapení,ak nám svet nevyhovie. Ak nám nesplní tie najhlbšie túžby a už vôbec nie tie z bežného života. Myšlienka Božieho kráľovstva nás motivuje k tomu,aby sme svoje túžby selektovali,separovali/čo je dnes veľmi moderné/ a verili,že tie najhlbšie,schované v útrobách duše,môže naplniť iba Boh. On nielen doplní,čo nám chýbalo,ale aj navŕši mieru dobrodení do nepredstaviteľnej hodnoty. 2,Preto,lebo tí,ktorí spôsobujú iným škody a krivdy,budú definitívne odzbrojení. Tu,na svete sa im darí dobre,prekypujú vitalitou,aroganciou,posmechom,povýšenectvom. Aj na to,však,existuje liek. Učí nás to bl.Izák,opát kláštora v Stelle,ktorý navrhol jednoduchú schému postoja voči akejkoľvek zlobe. Patrí do arzenálu Božieho kráľovstva. Píše,že "máme byť navzájom súcitní,bratsky sa máme milovať,slabosti trpezlivo znášať a vyhlásiť nezmieriteľný boj neresti". Zloba je v princípe krátka na tento životný program. Božie kráľovstvo tento fakt zohľadňuje. Máme byť súcitní,nie škodoradostní,aj keď ide o protivníka. Bratsky sa milovať znamená ochotu podeliť sa s dobrodeniami a to nielen na báze pokrvného bratstva,ale aj na úrovni bratstva vo viere,ba dokonca podeliť sa,znamená zohľadniť núdzu kohokoľvek,kto do nej upadol. Boj s neresťou vyhlasujeme najprv ako program pre svoj život a nečakáme,kým sa k tomu odhodlá náš protivník alebo hnevník. Tento program vyplýva priamo z podstaty Božieho kráľovstva a je jedinou účinnou odpoveďou na akékoľvek prejavy zloby. 3,Preto,lebo Božie kráľovstvo nastoľuje taký poriadok,podľa ktorého sa všetci budú Bohu klaňať. Tu,na zemi ,tento obraz nevídame často. Pokloniť sa Bohu,znamená prejav slabosti. Tú nechce nikto dať najavo. Tí,ktorí sa Bohu klaňajú,sú považovaní za slabých,bezbranných ľudí,ktorí nemajú dosah na nič. Hrdinom,v zmysle Božieho kráľovstva,je človek,ktorý sa postavil na odpor. Na odpor zlu. História pozná mnohých hrdinov,ktorí zlu vzdorovali až po hranicu života a smrti. Postaviť sa voči zlu,predpokladá hrdinu,človeka vnútorne silného. Taký sa potom klania Bohu,lebo Boh je najvyššie dobro. Čím viac bojujeme so zlom,tým viac sa ukazuje Božia dobrota a veľkosť. A my,môžeme mať na tom svoj podiel. Modlime sa za to,aby sme v tomto hrdinskom zápase obstáli a aby bolo čím viac ľudí,ktorí sú nezmieriteľní  so zlom vo svojom vlastnom živote. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára