piatok 15. februára 2019

Effeta.

Mnohé náboženské podujatia nesú tento titul:Effeta. Vzťahuje sa na rôzne životné situácie. Význam slova:otvor sa!,je nám známy. Súvisí nielen s otvorením zmyslov,aby nadobudli funkčnosť v tomto živote,ale aj v zmysle otvorenia sa človeka pre vyššie veci,pre pochopenie Božích zámerov. Predstavme si tri situácie zo života: 1,otvorenie niečoho nového, 2,otvorenie niečoho po rekonštrukcii, 3,otvorenie niečoho,čo je síce staršie,no stále aktuálne. 1,Otvorenie nového. Vždy hovoríme o slávnosti,keď sa otvára niečo nové. Napríklad: nové priestory,nová budova,nové pomôcky,nové technológie,nové prevádzky atď. Keď sa otvára niečo nové,žiada si to nového ducha. Vyžaduje si to novú atmosféru. Tým,ktorí vlastnia nové priestory života,má veľmi záležať na tom,aby v novej atmosfére zavládol správny duch. Úplne najlepšie je,keď sa vzýva Boží duch,aby do nových priestorov vošiel a tam prebýval a účinkoval. Ideálne je,keď sú tie nové priestory vytvorené z pravých materiálov a financované z dôveryhodných zdrojov a keď majitelia chcú zveriť priestory pre činnosť,ktorá slúži na Božiu slávu a na pomoc človeku. Božiemu duchu sa tam potom pôsosobí akosi "ľahšie" a jeho aktivita je viditeľnejšia. Čokoľvek bude nové v našom živote,najprv sa postarajme,ak môžeme,aby Pánov duch zaujal prvoradú pozíciu. Nepôjde o činnosť jednorázovú z našej strany,ale o aktivitu permanentnú. Všetko čo je nové,si žiada "novosť" prítomnosti Božieho ducha. On je garanciou "novosti" života,lebo nové priestory a podmienky, samé od seba toto zaručiť nemôžu. 2,Otvorenie niečoho zrekonštruovaného. Celá verejnosť sa poteší,keď sa dozvie,že nejaká pamiatka prešla renováciou a bola znova "daná do užívania". Týka sa to zámkov,hradov,kaštieľov a iných dôležitých objektov. Pamiatka po rekonštrukcii nadobudne akoby nový zmysel a javí sa nám v ešte hodnotnejšom svetle,ako keď obdivujeme nový objekt. Ešte viac vynikne pôvodnosť,zámer,línia staviteľov,ktorí už môžu byť stáročia mŕtvi. Po renovácii viac vyniknú stavitelia a aj aktéri rekonštrukcie,ktorá musí byť realizovaná citlivo,pozorne,nenásilne,vkusne,esteticky účelne. Mnohí ľudia ďakujú biblickému Ježišovmu:"Effeta!". Robia to preto,lebo Boh im udelil milosť "rekonštrukcie" života. Starina života v hriechu z nich už už urobila ruinu,ale našťastie im Prozreteľnosť otvorila a ukázala cestu pokánia-duchovnej renovácie života. A urobila to vkusne,citlivo,účinne. Táto činnosť bola vedená tak,aby ešte viac vynikol Stvoriteľ a následne aj Vykupiteľ,ktorý poslal Ducha Oživovateľa, aby dal životu človeka nový zmysel.  Z rekonštruovaného býva niekedy väčšia radosť a úžitok,ako z nového. 3,Otvorenie niečoho staršieho,no aktuálneho. To "najstasršie" môže súvisieť s Božím zámerom spásy. Boh chce,aby boli všetci ľudia spasení. Svoj zámer nemení,ale ho  aktualizuje. Vždy nám ho predstavuje. Neúnavne. Pravidelne. Vždy nám ho podáva v novom šate,aby sme sa ho nezriekli,kvôli jeho "starobylosti". To,čo je už staršie,obvykle stráca na aktuálnosti. O Božom pláne spásy,však,ako o zastaralom,nemožno hovoriť. Práve naopak. Ani tu sa nezaobídeme bez evanjeliového zásahu?Efeta!". Hovoríme o veľkosti človeka, keď vidíme,že  sa otvára pre Boží zámer spásy. Človek je v poriadku,ak verí,že Boh sa chce oňho postarať a má pripravené preňho "definitívne riešenie" spásy. My,veriaci,by sme si mali často aktualizovať tento Boží zámer,aby nezapadol prachom zabudnutia. Odteraz budeme počúvať/čítať/ výraz:Effeta! inak. Bez povrchnosti,ale s dôrazom na účinok,ktorý nám zaručí naša spolupráca s Pánovým duchom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára