piatok 15. februára 2019

Kto je požehnaný človek?

  Pred niekoľkými dňami,skôr hodinami,sa stala Slovenka Petra Vlhová majsterkou sveta v obrovskom slalome. Majstrovstvá prebiehajú v týchto dňoch vo Švédsku. V celej krajine nastala právom veľká eufória. Vypočul som si  názor trénera novopečenej majsterky sveta. Taliansky tréner,na otázku: ako sa mu podarilo pripraviť zverenkyňu na najdôležitejší pretek odpovedal:"Musel som v príprave zohľadniť a zladiť tri pretekárkine dannosti-1,mentalitu, 2,kondíciu a 3,techniku. V knihe proroka Jeremiáša nachádzame výraz-požehnaný človek/Jer 17,5-8/. Aké má vlastnosti požehnaný človek? Čím sa vyznačuje? Požehnaný človek je ten,kto dovolí Prozreteľnosti,aby v ňom zladila niektoré dôležité prvky. Ktoré sú to? 1,Mentalita. Mentalita je to,ako ľudia uvažujú v konkrétnych situáciách. Mentalita dnešnej doby resp. ľudí dnešnej doby je v úsilí nezapodievať sa tým,čo chce Boh. Nezaťažovať svoje vnútro zaoberaním sa požiadavkami Božej vôle, ale zapodievať sa sebou,seba robiť centrom sveta a nie Boha. Mentalita požehnaného človeka je v schopnosti pýtať sa,čo môžem urobiť viac na Božiu slávu,čo môžem urobiť,aby bol cezo mňa viac Boh viditeľný? Nie každý má dnes odvahu klásť si takéto otázky,lebo taký človek vie,žeby musel svoj život pozdvihnúť vyššie,nad rámec mentality doby,ktorá otázku prítomnosti Boha potiera a rozrieďuje. 2, Požehnaný človek musí mať určitú kondíciu. Kondícia je fyzický a psychický stav jednotlivca človeka. Aký má byť stav,či duchovná kondícia požehnaného človeka? Takýto človek vie,že je hriešny a takým ostane do konca života. No napriek tejto skutočnosti vie,že môže robiť veľké a úžasné veci. Nedávno vysielali v televíznych správach zaujímavú správu. Špičkoví architekti si pozvali k sebe malé deti,možno ešte v predškolskom veku. Rozdali im biele kocky z výkresu a farbičky. Deti dostali za úlohu biele kocky vymaľovať a postaviť ich tak,aby vznikli domy,paneláky,sídliská...Architekti potvrdili,že deti môžu byť pre nich inšpiráciou. Nie sú zaťažené konkrétnym štýlom architektúry,túto oblasť neštudovali a nemajú nijakú skúsenosť. Veci robia spontánne,tak ako sa im páči. Napriek tomu, môžu za pomoci architekta,urobiť veľké veci. Za pomoci Božieho architekta,môže každý,napriek svojej hriešnosti,urobiť zo svojho života akoby majstrovské dielo. Boh je ten,ktorý našu činnosť požehnáva,opravuje a zveľaďuje. 3, Požehnaný človek sa vyznačuje istou technikou. Technika hovorí o tom,akým spôsobom niečo zvládneme. Akým spôsobom sa s niečim vysporiadame. Požehnaný človek má spôsob,ktorým zvláda bolesti i radosti života. Dokáže mať odstup i nadhľad nad tým,čo mu život prinesie. Každý deň dokáže ďakovať a odprosovať,aby si udržal kontakt s Bohom,ktorý jediný vie,ktorý spôsob je primeraný každému z nás. Komunikácia s Bohom je nevyhnutná,aby si človek vybudoval most,cez ktorý budú prúdiť do jeho života milosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára