sobota 9. februára 2019

Ľudská slabosť.

Pred každou športovou súťažou odborníci porovnávajú jednotlivých kandidátov na popredné umiestnenie. Sú to prognózy,ktoré robia síce odborníci,no tie nemusia vyjsť. V rámci jednej  prognózy sa objavila aj takáto charakteristika: Prevládajú uňho pozitíva,výraznejšie slabiny nemá. Toto poteší každého. Každý chce vnímať svojho kandidáta na víťazstvo ako človeka bez výraznejšich slabín. Myslí sa odbornosť,kondícia,zručnosti,technika v športovom zápolení. Ale,keby sme mali hovoriť o ľudských vlastnostiach,o kom by sme mohli povedať,že nemá výraznejšie slabiny? Nik,kto je čo i len trocha sebakritický,nebude o sebe hovoriť,že nemá chyby a výrazné slabé miesta. Predstavme si udalosť,ktorú opisuje sv. Lukáš v piatej kapitole svojho evanjelia. Ide o situáciu zázračného rybolovu/ Lk  5,1-11/. Je tu niekoľko postrehov,ktoré hovoria o slabosti človeka. A nejde o hocijakých ľudí,ale o apoštolov. Oni sami sú si vedomí svojej nedostatočnosti,čo aj pred Ježišom vyznávajú. Ako sa to prejavilo? 1,"Učiteľ,celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili". Ide o odpoveď Šimona Petra na Ježišovu výzvu,aby zopakovali rybolov,lebo ten prvý bol neúspešný. Apoštolom treba veriť. Sme presvedčení,že pri rybolove nič nepodcenili. Neboli predsa začiatočníci. Ich úsilie bolo určite stopercentné. Napriek tomu bol prvý pokus neúspešný. Prečo je to tak v živote? Prečo je to tak,že všetky naše úsilia nie sú požehnané tak,akoby sme si predstavovali? Preto,lebo Boh chce vedieť,či dokážeme začať znova. Druhý pokus v prípade rybolovu apoštolov bol úspešný a bohatý. Rozhodol Ježiš,ktorý ich povzbudil,aby nerezignovali a pokračovali ďalej. V živote registrujeme mnoho neúspešných pokusov,najmä,čo sa týka čností a dobrých návykov. Ten ďalší,už môže byť úspešný. Boh nám môže vynahradiť predchádzajúce neúspechy takým bohatým úlovkom,že sa budeme môcť podeliť aj s ostatnými,tak,ako to urobili apoštoli s prebytkom svojho úlovku. 2,Aj druhé vyznanie slabosti síce pochádza od Šimona Petra,ale zastrešuje všetkých:"Pane,odíď odo mňa,lebo som človek hriešny". Ide o typickú ľudskú reakciu. Je pomýlená,lebo človek práve vtedy,keď Boha potrebuje,tak ho odháňa. Je pravda,že hriechom sa od Boha vzďaľujeme,ale veľmi ho potrebujeme,aby sme sa mohli vrátiť do stavu milosti. Práve vtedy,keď na nás doliehajú rôzne starosti,pokušenia,skúšky,práve vtedy je Boh našim najdôležitejším spojencom. Boha netreba nikdy odháňať a vyháňať zo života. Išli by sme proti sebe. Spomeňme si teraz na osoby,rodiny,spoločenstvá,ktoré Boha vyhnali zo svojho stredu a ich život sa stal prázdnym. Pomôžme im v diele opätovného nachádzania Boha,aby po ňom zatúžili a urobili všetko,aby si ho udržali. Žijeme v dobe vyháňania Boha a to pod rôznymi zámienkami. Ale je to aj doba úspešných návratov a nájdení zmyslu života. 3,Evanjelista hovorí o tom,že rybári vystúpili z lodí a prali si siete. Vedľa nich množstvo ľudí počúvalo Ježišové slová. Možno si povieme:nemali nechať všetko tak a ísť počúvať Pánove katechézy? Napriek tomu, predsa len mali účasť na diele počúvania Božieho slova,lebo na jednu z lodí Ježiš nastúpil,trocha odrazil od brehu a učil. Aj apoštoli takto mali podiel na diele spásy. Teraz nepriamo,no v budúcnosti sa ocitli v situácii,kedy nehovoril Ježiš priamo,ale hovorili a kázali oni. Boh využíva potenciál každého,aby cez neho dosiahol svoj cieľ. Mnohí ani netušia,že sa stali súčasťou Božieho plánu spásy. Boh ich použil,aby sa stali akousi formou kazateľnice, z ktorej Boh oznamuje veľké pravdy evanjelia. Ježiš si "sadne a učí zástupy". Veľa toho nepotrebuje. Iba otvorené srdce a naše chabé dannosti. Boh aj cez našu slabosť ohlasuje pravdy spásy. Deje sa to vtedy,ak po našom vyznaní slabosti,nastúpi  odhodlanie vrátiť sa ku Kristovi. Bohatý rybolov je možné zažiť aj v dnešných časoch.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára