sobota 4. mája 2019

Nerozluční apoštoli.

Včera sa v našej farnosti konalo podujatie Poldeň rodiny. Náš hosť,biblista prof.František Trstenský ,o.i.povedal aj takúto podnetnú myšlienku:"Rodina,ktorá sa modlí spolu,aj zostáva spolu". Nemyslí sa iba na fyzickú blízkosť,ale hlavne na to,že jej členovia vyznávajú spoločné hodnoty,ktoré ich držia pohromade,aj keď momentálne nemusia byť blízko seba. Evanjelium sv.Jána prináša v 21.kapitole dôležitú myšlienku,týkajúcu sa apoštolov/Jn 21,1-14/. Svätopisec uviedol na adresu učeníkov toto:boli spolu! Vieme,že boli spolu vo večeradle,kde trpeli a trpli,čo sa s nimi po Ježišovom umučení stane,ale určite trávili čas aj spoločnou modlitbou,lebo v nej nachádzali východisko do života. Dnešná stať evanjelia hovorí,že boli spolu pri Tiberiadskom mori a absolvovali spolu rybolov. Čo im a nám priniesla udalosť zázračného rybolovu? Tiež sme spolu a očakávame podnety pre svoj život viery. 1,Pripomeňme si Ježišovu,na prvý pohľad,naivnú otázku:"Deti,máte niečo na jedenie?" Vedel veľmi dobre,že nemajú nič,čo aj sami potvrdili. Táto otázka je nadčasová. Človek máva hlad a to nielen fyzický. Cíti,že aj jeho duša má svoje potreby. Počas svojho účinkovania sa apoštoli nevyhli otázkam tohto typu:čo nám ponúknete? čo máte pre nás? ukážte,čím sa živíte? dajte nám ochutnať z vášho pokrmu! ako a čím živíte svoju dušu? Po ukážke nášho hodnotového rebríčka môže u niektorých záujemcov nastať reakcia nestráviteľnosti,hraničiaca s pohrdaním: tomu mám uveriť? toto mám prijať? No u niektorých sa prejaví spokojnosť duše slovami:Pane,vždy nám dávaj takýto chlieb!. Kresťan má vždy niečo po ruke,čo ponúkne vo svojom prostredí,ako pokrm najvyššej hodnoty. 2,Všimnime si konštatovanie a presvedčivé zvolanie jedného z apoštolov:To je Pán! Javí sa nám to,ako pozitívna odozva na prvý bod. Kto ochutná vznešený pokrm viery,ten zvolá:To je Pán! Šimon Peter reagoval hneď. Skočil do mora,lebo chcel byť pri Ježišovi prvý. Ježiš dáva viac a hodnotnejšie ako iní. Kto sa o tom presvedčí,musí povedať:To je Pán! Koľko dobrodení dostávame v priebehu jedného dňa?! Niekedy sa nedajú ani spočítať. Či už majú povahu materiálnu,alebo duchovnú. Pri spytovaní svedomia povedzme:Je to Pán,ktorý mi pomohol cez konkrétneho človeka. Je to on,ktorý sa postaral,že som zdolal ošemetnú situáciu. Je to on,ktorý ma ochránil pred hriechom a neprávosťou. Ani dnes nezabudnime na túto možnosť stotožniť Boha s dobrodeniami života. 3,Ježiš sa prihovára unaveným a neúspešným rybárom:"Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete!" Ježiš chce povedať,že more je stále plné rýb a to aj napriek tomu,že apoštoli zažili fiasko. Nechce,aby ich rybárske renomé utrpelo takýmto  drastickým spôsobom. To,že nič nechytili,neznamená,že ryby z mora kamsi odplávali. Treba sa pokúsiť o reparát. Treba opraviť sieť,pozrieť,či je v poriadku. Je nutné preskúmať techniku rybolovu a možno ešte najskôr lepšie skoordinovať dielo rybolovu. Ale hlavne to,aby sme miesto v lodi,pri kormidle rezervovali Bohu. Koľkí sa pokúšame priviesť niekoho vo svojom prostredí na pravú vieru? Nedarí sa nám to. Zatiaľ. Stále kontrolujeme,či je z našej strany všetko v poriadku,či nepotrebujeme niečo vylepšiť. A tak je to správne. Lenže iba Boh vie,kedy je ten správny čas rybolovu. Zatiaľ máme byť trpezliví a snažiť sa,aby sme my boli lepší. Skôr,ako Boh vypočuje naše modlitby,chce,aby sme my zažili moment obrátenia. Až potom nastane čas pre kapitálny úlovok,ktorý bude znamenať úľavu pre našu dušu. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára