sobota 4. mája 2019

Záplava v Jeruzaleme.

Po skončení Vianočných sviatkov,ktosi poznamenal-východniari zaplavili Bratislavu! Išlo o reakciu na skutočnosť,podľa ktorej pracuje v hlavnom meste veľké množstvo ľudí z východného Slovenska. Každý,kto si chce nájsť adekvátne pracovné miesto,alebo trocha viac zarobiť,hľadá pracovné príležitosti v Bratislave. Niet sa čo čudovať,že hlavné mesto naplnia ľudia z iných končín Slovenska. Úryvok zo Skutkov apoštolov hovorí o zvláštnom jave/Sk 5,27b-32. 40b-41/. Veľkňazi si nechali predviesť apoštolov na výsluch. Vytýkajú im,že ohlasujú Ježiša Krista a že:.."naplnili Jeruzalem svojim učením". Ide o trochu paradoxnú záležitosť. Hŕstka Ježišových učeníkov zaplavila hlavné mesto náukou evanjelia! Je to niečo neslýchané,až absurdné, na prvé počutie. Prećo stojí tento fakt za povšimnutie? 1,Židia chceli zmazať chýr o Ježišovi. Dosiahli však,pravý opak. Mysleli si,že keď zlikvidujú Ježiša,ostatní jeho prívrženci sa rozpŕchnu,ako to bolo v iných situáciách,keď potlačovali rôzne vzbury. V tomto prípade táto taktiku sa ukázala ako neúčinná. Práve naopak! Ježišovo učenie expandovalo,dostalo sa do všetkých spoločenských vrstiev. Poprední Židia museli byť nešťastní. Čím viac utlmovali vieru v Krista,tým viac sa ona vzmáhala a rástla. V dejinách Cirkvi sa tento fakt neustále potvrdzuje a opakuje. Čím viac zneškodňujeme svoje hriechy a slabosti,tým viac je myšlienka Božieho kráľovstva silnejšia,viditeľnejšia a účinnejšia. 2,Za povšimnutie stojí aj fakt,že obyčajní rybári sa postarali o šírenie evanjelia nevídaným spôsobom a tempom. Nedokázali to ani traja mudrci z Východu. Tí iba prešli cez Jeruzalem. Absolvovali niečo na spôsob tranzitu. V ich prípade išlo o jednosmerku. Naspäť sa vracali inou cestou. A boli to učení ľudia! Jednoduchí ľudia,pochádzajúci od Galilejského mora dokázali tajomné veci,ktoré sa vymykajú z bežného chápania. Teraz sa objavila v médiach správa,podľa ktorej vedci zverejnili podobizne troch košických mučeníkov. Urobili to na základe skúmania ich telesných pozostatkov. Keď sa zahľadíme do ich tvárí,vidíme,že sú to ľudia ko sme my. Nie nejakí "nadľudia",ale podobní nám. Takýto ľudia dokážu kvôli evanjeliu urobiť maximum-ísť do zápasov,kde sa rozhoduje o živote a smrti. Ľudia jednoduchej,ale hlbokej viery dokážu urobiť zázraky v každej dobe. A dokážu v tomto predstihnúť ľudí,ktorí sú učení,vzdelaní,na vrchole spoločenského rebríčka,ale nemajúci zmysel pre Božie veci. 3,Udalosť zo Skutkov pripomína,že svoju výpovednú hodnotu má aj návrat do Jeruzalema. Ježišovi rodičia absolvovali s dvanásťročným dieťaťom púť do Jeruzaleme. Keď sa stratil v dave,vrátili sa do Jeruzalema,aby ho tam hľadali. Emauzskí učeníci,na základe stretnutia so Zmŕtvychvstalým Pánom, sa vracajú naspäť do Jeruzalema,aby oznámili dôležité fakty kolégiu apoštolov. Ľudia,ktorí absolvovali návrat "do Jeruzalema" t.j. do spoločenstva Cirkvi a znovu objavili Ježiš sú dôležití a vážení,lebo ich viera sa posilnila. Nemôžeme nespomenúť apoštola Tomáša,ktorý po prvej absencii,si nenechal ujsť druhú príležitosť,aby sa stretol s Pánom. Znova sa vrátil do spoločenstva apoštolov,aby sa mohol stať plnohodnotným svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania. Toto všetko sú návraty,ktoré majú cenu zlata. Nielen pre samotných svedkov,ale aj pre nás,ktorí sa musíme denne v pokání vracať k Ježišovi,aby nám odpustil a podal pomocnú ruku. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára