utorok 7. mája 2019

O chlebe a vode.

 Starší ľudia začínajú svoje rozprávanie,väčšinou  tým, že hovoria čo prežili a čím v živote prešli Obvykle začínali od bodu nula,aby sa potom zmohli na lepší život. Vyjadrujú to slovami,že najprv "žili o chlebe a vode". Tento výraz vyjadruje istú biedu,nedostatok,situáciu,ktorá je ďaleko od spokojnosti. Neznamená to hneď absolútny kolaps. Svedčí to o tom,že aj z mála sa dá vyžiť,najmä pre začiatok. Výraz "o chlebe a vode",v duchovnom slova zmysle,z pozície našej viery znamená úplne niečo iné. Dostáva situáciu človeka do opačného pólu,do situácie hojnosti duše. Čhlieb v duchovnom slova zmysle znamená Krista samého. On sám to potvrdil slovami:"Ja som chlieb života"/Jn 6,35/. A voda ,čo znamená? Pomôžme si slovami modlitby liturgie hodín zo stredy tretieho veľkonočného týždňa:"Pane a Bože náš,ty otváraš bránu nebeského kráľovstva všetkým,čo sa znovuzrodili z vody a z Ducha Svätého..."/LH II.,s.688/. Môže chcieť kresťan ešte niečo viac od Boha,počas života na zemi,ako práve tieto exkluzívne a vrchovato naplnené nádoby Božej milosti? Aký to paradox! Ísť o chlebe a vode v bežnom živote predstavuje stav tesne pred materiálnym a existenčným kolapsom,resp. pohybovanie sa v blízkosti tohto rizika. V duchovnom slova zmysle,výraz -o Chlebe a vode ,nás posiela do úrovne maximálneho duchovného blaha,ktoré si tu,na zemi môžeme nerušene vychutnávať. Zachutilo nám to?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára