sobota 21. decembra 2019

Čo o ňom povieš?

Z času na čas na niekoho spomíname. A to na úrovni najvyššej- vrámci národa,štátu,ale nesmieme zabudnúť na spomienky vrámci rodiny,alebo užšieho spoločenstva. Veľkou výhodou je,ak môžeme k spomínaniu prizvať niekoho,kto bol súputnikom človeka,na ktorého spomíname. Poznal ho zblízka,rozprával sa s ním,pracovali spolu na nejakom diele. Vtedy je to spomínanie autentickejšie,vernejšie,dôstojnejšie. Neraz sa stane,že nášmu pamätníkovi položíme otázku:"Ty si ho poznal. Povedz,aký bol?" Ak by sme chceli v nejakom spolčenstve hovoriť o Ježišovi,najradšej by sme si pozvali Jána Krstiteľa. Najmä teraz,v Advente,keď o ňom veľa čítame pri sv.omši. Položili by sme mu otázku:"Ty si poznal Ježiša. Povedz,aký bol?" Ján by nás určite odkázal na evanjelium a zvlášť na niektoré pasáže z Jánovho evanjelia. Ktoré sú to? 1,Medzi vami stojí ten,ktorého vy nepoznáte"/Jn 1,26/. Ján naznačuje,že Ježiš bol svojimi neprijatý. Medzi sebou mali Mesiáša,ktorého očakávali celé generácie,a keď ten prišiel,neprijali ho. V niektorých časopisoch sa objavuje rubrika s názvom:Žije medzi nami...Čoho sa týka? Napríklad toho,že,ak objavia členovia redakčnej rady medzi obyvateľmi mesta človeka,ktorý bol kedysi známy v spoločnosti,hneď to dajú na známosť,aby ten nezostal zabudnutý. Koľko osobností žije medzi ľuďmi bez toho,že by ich niekto poznal? Možno je ich veľa a ani nestoja o popularitu. No je dobré,ak sa charakter týchto ľudí zviditeľní a pritom sa poukáže na vzor spravodlivého života. Blížia sa Vianoce. V jasliach objavíme malé dieťa. Čo nám to hovorí? Napríklad to,že Ježiš je stále medzi nami. On žije medzi nami. Nie nadarmo sa necháva vianočná liturgia počuť,keď hovorí,že on je Emanuel-Boh s nami. Napriek všetkým zlobám,kauzám,nekalým činom je Boh medzi nami. V živote vyhráva ten,kto Učiteľa z Nazareta vo svojom živote zviditeľní a nasleduje ho. 2,Ján Krstiteľ by nám povedal:"..on musí rásť a mňa musí ubúdať"/Jn 3,30/. Chce tým povedať,že ten,kto uveril v Krista,zanecháva hriešne návyky a štýly života,lebo sa v ňom viac a viac zviditeľňuje Kristus. Istý človek rozprával o tom,ako ťažko lúčil so staromládeneckým štýlom života. Oženil sa,mal deti,ale stále ho lákalo a ťahalo preč z domu medzi starých kamarátov. Raz mu otec dohovoril:"Máš rodinu. Mal by si už inak zmýšľať!" Reč bola o zodpovednosti,lebo najmä tá uňho absentovala. Povedal,že odvtedy sa stal iným človekom. Dozrel pre úlohu manžela a otca. Uverili sme v Krista. Máme sa učiť zmýšľať podľa neho. Nech v nás ubudne zo starého človeka a nech je v nás viditeľný Kristus. Nadobúdajme viac a viac Ježišových parametrov a umenšujme a odstraňujme všetko,čo súvisí s biedou hriechu. 3,Ján Krstiteľ by sa dal počuť:"Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja"/Jn 3,16/. Bola to Jánova reakcia na fakt,že ľudia ho zbožňovali,t.j.zbožstvovali,čo on radikálne odmietol. Naznačil,že on sa prichádzajúcemu Baránkovi nemôže rovnať. Kedysi som bol na návšteve v dome dôchodcov. Mal som tam známeho. Prišiel som ho navštíviť. Personál mi ukázal na nevládneho človeka,ležiaceho na lôžku. Ani nebol taký starý,ako vyzeral. Zničil ho alkohol. Povedali mi:"Aký to bol kedysi mocný pán!" Mocný,v tom zmysle,že mal v spoločnosti vysoké postavenie. A čo z neho zostalo? Troska. Krstiteľ verejne prehlásil,že Ježiš ja najmocnejší,že je Božím Synom. Keď neskoršie visel na kríži,mnohí si možno povedali:"Aha,čo z neho zostalo!" Bolo im ťažko uveriť,že tento umučený učiteľ je najmocnejší. Sám o sebe prehlasoval:"Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi"/Mt 28,18/. Vždy,keď cítime slabosť hriechu alebo nemohúcnosť,povedzme si,že sme uverili v Toho,ktorý porazil diabla a hriech. Kto by to z mocných tohto sveta dokázal? A pritom máme tendenciu viac sa spoliehať na nich,ako na Víťaza nad smrťou. Prichádzajú Vianoce,sviatky narodenia Mesiáša. Prichádza mocnejší ako sú naše strachy, obavy a neistoty. Je čas obnoviť sa vo viere v Spasiteľa. Je čas spomenúť slová sv. Pavla,ktorý napísal:"Však viete,aký je čas,že už nadišla hodina,aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie,ako vtedy,keď sme uverili"/Rim 13,11/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára