utorok 31. decembra 2019

Zamyslenie na nový rok 2020
         Predstavme si situáciu, podľa ktorej hladinu života v určitom prostredí rozvíril návrat nejakého človeka. Predstavme si, že sa vrátil po rokoch a že ľudia jeho prítomnosť nemohli neregistrovať. Vtedy sa objavuje dialóg: „Odkiaľ viete, že je tu?“ Následne odpoveď: „Videli ho.“
         Takáto odpoveď predstavuje najhoršiu formu dôkazu pravdivosti. Videli ho, len nikto nevie, kto, kedy a kde.
         Boh vstúpil do ľudského spoločenstva. Narodil sa do ľudskej rodiny, t. j. stal sa viditeľným – videli ho. Dôveryhodný dôkaz o tom nachádzame v Liste sv. Jána (1 Jn 1 – 4): „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.“
         Čo my, ktorí sme sa fyzicky s Ježišom nestretli? Mali by sme cítiť účinky jeho prítomnosti aj v dnešnej dobe? Na otázku odpovedzme nasledujúcou úvahou:
1.    Liturgia Vianoc, konkrétne modlitba dňa sv. omše z 31. 12., obsahuje túto dôležitú informáciu – narodenie Mesiáša vytvorilo „nový dokonalejší vzťah človeka s Bohom.“
Pri výstavbe a rekonštrukcii rôznych stavieb, aj sakrálnych, sa nechávajú odborníci počuť, že dnes je už iná doba. Materiály, ktoré sa používajú v stavebníctve, sú mnohonásobne dokonalejšie aké boli kedysi, napríklad pred 30-timi rokmi. Aj viera v Boha má viesť človeka po ceste k dokonalosti. Viera má dozrievať. Tak, ako sa vzmáhajú materiálne skutočnosti vplyvom rozvoja vedy, tak sa má vzmáhať človek na duši pod vplyvom prehĺbenia viery. Stavebný materiál však zostáva ten istý, nemení sa. Je to Božia milosť. Aj po uplynutí jedného roka sme mali cítiť vyzretie vo viere, ktoré sa má prejaviť v konkrétnych skutkoch lásky a obety.
2.    V spoločných modlitbách veriacich vo vianočnom období vložila Cirkev do úst veriacich aj túto prosbu: „Aby sa Božie Slovo, ktoré sa narodilo v plnosti času a prišlo na svet, aby sa navždy udomácnilo v srdciach ľudí.“
Spomínam si na vyjadrenie istého pána, ktorý dlhé roky pôsobil ako pilot lietadla. Keď skončil s týmto povolaním, mal problém ustáliť sa, nájsť si miesto v živote a v rodine. V mysli, hovorieval: „neustále lietal nad kontinentmi, mestami, ľudskými obydliami“ Trvalo mu dlhší čas, kým v živote našiel svoje miesto.
     Je dôležité, aby Božie slovo „nelietalo“ a neustále narážalo na naše prázdne vnútro, ale aby sa udomácnilo, uchytilo v prajnej pôde nášho vnútra. Len tak bude môcť priniesť ovocie.
3.    Spomeňme si na evanjelium, ktoré sa číta na polnočnej sv. omši (Lk 2, 14). Uvádza sa tam, že nebeské zástupy za asistencie pastierov volali: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
Predstavme si inú situáciu zo života. V čase silvestrovských osláv sa mladí ľudia v istej rodine zúčastnili polnočných osláv na námestí. Keď sa tak asi o hodinu vrátili domov, našli predstaviteľov staršej generácie ako doma v pokoji čítajú knihy alebo noviny. Mladí svoj návrat komentovali takto: „Vy si tu užívate svoj pokoj a vonku je veľká sláva.“
Nachádzame sa ďaleko od Božej slávy. Kým sa k nej dopracujeme, hľadáme a nachádzame svoj pokoj v Kristovi na tejto zemi. Tento pokoj je oslavou Boha na zemi.

Snažíme sa ho vytvoriť každý sám vo svoje duši, vo vzťahoch a snažíme sa vyprosiť si ho a to vtedy, keď sa obraciame ku „Kniežaťu pokoja“ (Iz 9, 1 – 6)
Novonarodené betlehemské Dieťa je nositeľom tohto pokoja. Iba ono nám pokoj môže odovzdať. Tak, aby sa raz premenil na večnú oslavu v nebi.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára