utorok 24. decembra 2019

Vianočná homília         Skončila sa predvianočná atmosféra. Prišli Vianoce. Pred Vianocami sa ľudia hrnuli do obchodov na nákupných centier, bol problém s parkovaním, hojne navštevované boli aj kníhkupectvá. Do jedného som vstúpil aj ja. Prezeral som si knihy v regáloch, keď dovnútra vstúpila žena, pristúpila hneď k pultu a spýtala sa, či majú ešte pohľadnice s vianočným motívom. Predavačka skonštatovala, že na pulte už nie sú, ale odbehla sa pozrieť do skladu. Odtiaľ sa ozval hlas: „Vianoce už nie sú. Vypredali sa.“ Chcela tým povedať, že pohľadnice s vianočnou tematikou sú už vypredané. Tým svojím vyjadrením však naznačila čosi viac. V mysli sa mi vybavila otázka: „Nevypredali sme Vianoce už týždne, ba i mesiace pred tým, ako skutočne prišli podľa cirkevného a občianskeho kalendára?“
         Celý predvianočný čas sa niesol v komerčnej a konzumnej atmosfére, do ktorej sme vtláčaní spoločnosťou už dlhé obdobie. Aby sa tak nestalo v skutočnosti, že vypredáme Vianoce skôr ako začnú, venujme pozornosť tomuto zamysleniu a rozjímaniu nad Božím slovom. (Lk 2, 1 – 14)
1.)  Pre nazaretskú rodinu nebolo v hostinci miesta. Preto využili maštaľ či jaskyňu. V hostinci miesta nebolo, ale v maštali bolo a) súkromie, b) zázemie a c)čas.
a)  SÚKROMIE
Ono je potrebné, aby sme vydali svedectvo viery. Doba, v ktorej žijeme, nás okráda o súkromie s Bohom. Nedovolí, aby sme si naňho našli čas. Svoj podiel viny máme aj my, pretože nie vždy dostatočne bojujeme o svoje miesto pri Kristovi. Mať súkromie s Bohom je pre nás existenčne dôležité. Potrebujeme byť navonok silní, aby sme ako kresťania obstáli. O svoje súkromie s Bohom musíme zápasiť s vypätím všetkých síl.
              b)  ZÁZEMIE
Novonarodený Ježiš mal v Betleheme zabezpečené zázemie v pastieroch a mudrcoch. S odstupom času tvoríme jeho zázemie aj my. Zázemie pre vieru potrebujeme aj my. A toto zázemie je identické so spoločenstvom. Povedané slovami evanjelia – potrebujeme mať zázemie „v ľuďoch dobrej vôle“. Nie iba dobrej vôle v zmysle veselosti ducha, dobrej nálady, ale najmä v zmysle dobrej vôle konať a žiť tak, ako chce Boh. Takíto ľudia dobrej vôle sú veľmi potrební pre naše spoločenstvo viery. Neprestajne takýchto hľadajme, lebo Boh potrebuje verných svedkov svojho posolstva.
c           c) ČAS
Pred nami stojí úloha – nájsť si čas pri jasliach podľa vzoru nazaretskej rodiny. Nielen pri jasliach, ktoré sú súčasťou vianočnej výzdoby v našich kostoloch, ale najmä pri eucharistických jasliach, t. j. tam, kde vstupuje na oltár sám Boh pod spôsobom chleba a vína. Tento čas nie je stratou času, ale ziskom. Pri týchto jasliach môžeme iba získať. Získame najmä zmysel pre podstatné veci. Pri týchto jasliach dokážeme v duši selektovať dobro a zlo. Rozlišujeme skutočne hodnotné veci a tie, ktoré sú nepodstatné, ba priam škodlivé. Aj počas týchto Vianoc si nájdime čas so svojou rodinou na adoráciu v Ježišovej prítomnosti. Nech naša návšteva chrámu  neobsahuje „hluché miesta“ a „prázdny pohľad“ na vianočnú výzdobu, ale snažme sa zaujať dušu, aby sa nasýtila prítomnosťou toho, ktorý nám prináša spásu.
2.)  Ako prví z ľudí ohlasovali Ježišovo narodenie pastieri. Dostali podnet z výsosti,
aby sa rozišli a všade hovorili, že sa narodil Mesiáš, Spasiteľ sveta. Ježišovo zmŕtvychvstanie, hoci nepriamo, ako prvé ohlasovali ženy. Podľa vtedajšej kultúry išlo o ľudí, ktorých svedectvo nebolo veľmi dôveryhodné. Svedkovia sa totiž vyznačovali jednoduchosťou životných pomerov alebo urozprávanosťou. Napriek tomu ich svedectvo pretrváva už vyše 2000 rokov a bude aktuálne stále do konca sveta. A to ešte nie je všetko! Ohlasovať evanjelium boli poslaní napr. bývalí rybári, takisto jednoduchí ľudia. Boh to tak chcel. Ak to dokázali jednoduchí ľudia (ženy, pastieri, rybári), čo by dokázali tí, ktorí „udávali tón“ v spoločnosti, ak by svedčili oni o hlavných pravdách viery. Čo hovorí skúsenosť? Väčšia angažovanosť tzv. bežných ľudí spôsobuje nárast povedomia evanjelia. Resty majú tí, ktorí sú na vrchole spoločnosti, ale politické obmedzenia či spoločenské záujmy sú pre nich prekážkou ohlasovať Ježiša Krista. Koľko by sme urobili pre vec evanjelia, keby ľudia z vrcholu spoločnosti dospeli k takémuto rozhodnutiu!
3.)  Svedectvo pastierov.
Ich stručná charakteristika v evanjeliu napovedá, že to boli dosť jednostranne zameraní ľudia. Ich úlohou bolo „bdieť a strážiť stádo“. Nič iné, iba to. V dnešnej spoločnosti sa kladie dôraz najmä v zamestnaniach na to, aby boli ľudia variabilní, všestranní, kreatívni, flexibilní a draví. Popri všetkej úcte, tieto charakteristiky by sme na pastierov aplikovať nemohli. Ak dnešná doba vychovala variabilných, všestranných, kreatívnych, flexibilných ľudí a oni by popri tom dokázali bdieť a strážiť vieru v Krista, bol by to bonus, ktorý by obohatil celé ľudské spoločenstvo. Na druhej strane – ak máme ľudí, ktorí povýšia bdenie a stráženie hodnôt viery nad všetko ostatné, je to hrdinstvo, lebo za cenu nepohodlia a istých obetí ponesú plameň viery aj ďalším generáciám. Ak budú okrem iných aj takí, ktorí sú všestranní, kreatívni, flexibilní vo viere ohlasovať evanjelium, toto svedectvo bude mať nielen systém, ale aj svoju hĺbku.

Aj po tohtoročných Vianociach  budeme svedkami výpredajov. Okrem iného uvidíme na regáloch červeno-biele oblečenia po tzv. santa clausoch alebo už nepotrebné svietiace vianočné ozdoby, prípadne vianočné sladkosti za zníženú cenu. Našou ambíciou je, aby sme popri tom všetkom nevypredali aj svoju vieru, aby nepodľahla módnym trendom, ročným obdobiam a posunom v komercii, ale aby si zachovala svoju celistvosť, vitalitu a hĺbku.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára