štvrtok 19. decembra 2019

Prijať,či neprijať?

Človek musí niekedy zápasiť celé roky,aby prijal nejakú skutočnosť. Tá sa môže týkať jeho samého,prípadne života blízkeho človeka. Nie je to ľahké,najmä vtedy,ak má na vec iný názor,ako sa deje v skutočnosti. Hlavné biblické postavy Adventu sú konfrontované s touto skutočnosťou rovnako,bez výnimky. 1,Zachariáš/Lk 1,5-25/. Musí prijať fakt,podľa ktorého sa stane otcom Predchodcu Pána Ježiša. Aké má Predchodca zaradenie? Nie ja ani "čistým" prorokom. Tí boli pred ním. Nie je ani nasledovníkom.,lebo tí sa začali ukazovať až počas Ježišovho verejného účinkovania a dnes je ich mnoho. Predchodca je jedinečný,neopakovateľný. Zachariáš to musí prijať. Aj my prijmime fakt,že Ján môže byť našim patrónom a že ho môžeme prosiť,aby predchádzal naše počínania a plány. V istom slova zmysle je tento Pánov Predchodca aj našim predchodcom a tak sa stáva súčasťou nášho duchovného života.2, Jozef/Mt 1,18-24/.  Vo sne sa dozvedá,aby sa nebál a "prijal Máriu svoju manželku,lebo to,čo sa v nej počalo,je z Ducha Svätého". Takto sa vlastne dozvedáme,prečo máme prijímať blížneho. Preto,lebo to,čo sa v ňom "počalo",zrodilo/myšlienka,popud,/môže byť z Pánovej milosti...Môže mať na sebe visačku Božieho pôvodu. A čo keď sa zrodí v blížnom dobré rozhodnutie,práve našim pričinením? Možno zárodok,ale predsa...A tak Jozef sa môže stať "otcom" našich plánov,lebo môže za nás prosiť,aby sme prijali to,čo sa na prvý pohľad javí ako neprijateľné. 3,Mária/Lk 1,26-38/. Zjavuje sa jej Gabriel-"elitný" nebeský posol a zvestuje jej:"Neboj sa,Mária,našla si milosť u Boha...počneš a porodíš Syna.."Mária môže byť patrónkou tých,ktorí hľadajú. Ona vyprosí milosť,aby "započali" procesy duchovného rastu,pravého pokánia a odvrátenia sa od Zlého. Ona môže vyprosiť dary preto,aby sme započali a priviedli na svet činy,ktoré sú hodné ľudí evanjelia. Advent prekypuje príkladmi osobností,ktorí prijali Božiu ponuku spolupracovať. Pripojme sa k nim.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára