utorok 24. decembra 2019

Vianočná homília II.

Pred nejakým časom som počul v rozhlase reklamu,ktorá pozývala  na stretnutie s populárnymi ľuďmi. Obsahovala aj takéto slová:"Ak chcete zažiť tieto osobnosti zblízka,príďte vtedy a vtedy na to a to miesto". Musí ísť o zážitok,keď sa človek stretne s niekým koho obdivuje a pozná ho iba tak-spoza plota. Bezprostredné stretnutie umožní nazrieť akoby do duše človeka a veľa uvidieť a pochopiť z tajomstva osobnosti. Vianoce sú obdobím,kedy môžeme Boha spoznať dôvernejšie ako inokedy. Na Vianoce je nám akosi bližšie. Prichádza v malom dieťati,stáva sa jedným z nás. Nazrime do jeho vnútra cez Božie slovo evanjelia,ktoré nám prináša veľa pozoruhodných postrehov o novonarodenom Mesiášovi. Všimnime si niekoľko detailov,aby sme mohli rozvinúť úvahu na tému betlehemskej noci. 1,Pán Ježiš sa narodil v maštali. Tento fakt,akoby naznačoval jeho zázemie počas verejného účinkovania. Neraz totiž vyhlasoval:"Syn človeka nemá,kde by hlavu zložil"/Mt 8,20/. No zároveň sa uchádza o priazeň človeka:"Zachej,poď rýchlo dolu,lebo dnes musím zostať v tvojom dome"/Lk 19,1-10/. Ježiš sa zriekol všetkých pozemských istôt,len,aby splnil Otcovu vôľu. Dokonca ide tak ďaleko,že žiada človeka,aby ho prijal do svojho príbytku. Tak veľmi sa pokoril. Tvorca prosí o prístrešie svojho tvora. Boh žiada človeka,aby našiel odpočinok v jeho príbytku. Tým naznačuje,že jeho poslanie sa neopiera o nijaké pozemské prostriedky. Nepomáha si pozemskými výhodami. Chudobný Ježiš je v službe spásy pre človeka. 2,Pán Ježiš je v zástupe. Keď sa ľudia dozvedeli,že sa koná súpis obyvateľstva,mnohí sa dali do pohybu. Ježiš,ešte v lone Matky, bol medzi nimi. Ostatní ani len netušili koho majú medzi sebou. Iná  situácia vznikla pri Ježišovej prvej púti do chrámu. Ako dvanásťročný putuje do Jeruzalema. Cestou tam,je iba ako jeden zo zástupu. Cestou späť ide ako ten,ktorý diskutoval s učiteľmi zákona/Lk 2,41-50/. Tam už nie je,ako jeden z mnohých. Ide ako taký,ktorý sa zo zástupu vymanil. Už nikdy nezostane inkognito. Viera musí v človekovi dozrievať. Najprv je akoby niekde v zástupe. Je reprezentovaná istým kolektívnym spôsobom. Musí sa veľa učiť,prijímať,pozorovať,všímať si. Vtedy rastie tajomným,neviditeľným spôsobom. No príde čas,keď sa bude musieť postaviť na vlastné nohy,keď sa bude musieť naučiť žiť mimo zástup. Ba nastane situácia,kedy bude musieť sama učiť a svedčiť. 3,Pán Ježiš v objatí lásky Matky a domnelého otca. Narodil sa síce v maštali,ale nezostal bez lásky ani v chlade tejto provizórnej ubytovne. Po stránke ľudskej,mal zabezpečený vstup do života. Vo sviatosti krstu máme zabezpečený vstup do života spásy. Možno žijeme v chlade sveta,ale obsiahli sme od Boha všetko potrebné ku spáse. Tam cítime teplo Božej lásky,ktorá sa chce postarať,aby sme nielen vstúpili do života s plnou duchovnou výbavou,ale,aby sme bohatí na zásluhy z tohto sveta aj odišli k Bohu. Zloba a chlad sveta sú v našom živote kompenzované dostatočným prísunom darov zhora. Často cítime akoby objatie Boha,ktorý nám chce naznačiť,že jeho náruč je istá a dokonalá. Neuvoľní sa ,kým budeme tu na zemi plniť svoje poslanie a kým nebudeme bezpeční v útrobách jeho kráľovstva.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára