streda 25. decembra 2019

Účinok prijatia Slova.

Všetci poznáme situáciu,kedy potrebujeme zúfalo nájsť jeden konkrétny výraz. Chceme prísť na nejaké meno alebo vyjadrenie na pomenovanie nejakej situácie,a nie a nie si spomenúť...Vtedy hovoríme,že mi to slovo "behá po jazyku" alebo že ho "mám na jazyku". Neskoršie,keď sa naša myseľ upokojí,vtedy sa nám to slovo zjaví,ako nejaká spásonosná myšlienka. Niektorí ľudia hovoria,že je to preto,lebo slovo býva údajne vrtkavé,nepokojné,neposedné...Iní zastávajú názor,podľa ktorého je nepokojná naša myseľ,kým slovo je pokojné,stále,isté. Až potom,keď sa človek vnútorne upokojí,až potom prichádzajú na myseľ myšlienky,slová,výrazy,ktorými chceme niečo vyjadriť. Vo vianočnom období si pripomíname zostúpenie Slova-Božieho syna do ľudského spoločenstva. Ono však potrebuje nájsť pokojného,sústredeného človeka. Nie nervózneho,nesústredeného,nepokojného. Nie Slovo je vrtkavé,ale života človeka takým býva. Slovo,aby bolo účinné,potrebuje očistené,pripravené prostredie. Preto je pre nás,veriacich ,dôležitý advent. Až po ňom prichádzajú Vianoce so svojim posolstvom spásy,ktoré zosiela Boh v osobe Slova. Aké významné účinky Slovo dosiahlo,to vidíme z nádherných príkladov svedectiev,ktoré boli poznačené mučeníckou krvou. 1,Sv.Ján Krstiteľ. Písmo hovorí,že poslal žiakov za Ježišom,aby overili správnosť životného postupu a služby Predchodcu. Tí Učiteľa navštívili a vrátili sa naspäť s odkazom:"Slepí vidia,chromí chodia,malomocní sú čistí,hluchí počujú,mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium"/Mt 11,5/. Napriek všetkým politickým,spoločenským a iným nepokojom,napriek tomu,že myseľ vtedajšieho človeka bola zamestnaná inými vecami,Božie dielo koná svoju prácu,účinkuje,pôsobí a dáva o sebe vedieť pripraveným dušiam. Ani dnešným ľuďom,ktorí sú pripravení,nič nezabráni,aby videli veľké Božie skutky,ktoré koná Slovo,prítomné medzi nami. Ono je Emanuel-Boh s nami. 2,Betlehemské neviniatka. Ako je to s nimi,keď ešte nemali možnosť počuť hlas Slova, vôbec s nim neprišli do styku a už boli v praxi konfrontovaní s krvavým prenasledovaním? Hlas Slova z nebies nepočuli,no mali už napočúvaní hlas svojej matky,ktorá sa im vrúcne denne prihovárala. Tento prirodzený hlas ich postavil do pozície možného prijatia Slova v neskoršom období. Hlas matky má väčšina z nás v pamäti. Spoznali by sme ho aj po rokoch,lebo je nezameniteľný. Odnesieme si ho až do večnosti . Ale nezabúdajme,že  pre nás je záväzný aj hlas,ktorý patrí Matke Božieho slova-Panne Márii. Je plný myšlienok,ponaučení,svedectiev a odporúčaní,ktoré nás nabádajú nasledovať Ježiša. Za všetky stačí citovať slová,ktoré zazneli na svadbe v Káne galilejskej:"Urobte všetko,čo vám povie"/Jn 2,5/. Mária nám odporúča tieto slová ako životný program,aby sme mohli svoj život zasvätiť Slovu,ktoré chce spasiť každého človeka. 3,Sv.Štefan. Tento prvomučeník sa dostal do konfliktu so židovskou vrchnosťou,lebo vyznal vieru v Ježiša Nazaretského,ako v Božieho syna. Pre židovských pohlavárov to bola vrcholná ukážka rúhania,preto siahli po kameňoch a umlčali ho. Štefan vyznal pravú vieru pamätným výrokom:"Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha"/Sk 7,56/. Služobníci Slovo vždy vidia to,čo je potrebné vidieť pre spásu. Včera podvečer vysielala TV LUX taliansky film:Chlieb z neba. Dej spočíval v tom,že skupina bezdomovcov našla v kontajneri živé dieťa a starala sa oň. Miestnosť,v ktorej prespávali bola síce veľká,ale bola tam tma. Jedna z hlavných postáv,bývalý šéf autoservisu,našiel svoj takmer zabudnutý generátor na benzín a použil ho na svietenie. Keď sa ktosi opýtal na čo ho potrebuje,odpovedal:"niektoré veci potrebujú viac svetla. Takého svetla zhora,ktoré umožnilo sv. Štefanovi vydať svedectvo pred veľradou. Potrebujeme viac svetla z hora,aby sme videli Božie skutky,ktoré koná Boh,aby nás priviedol na cestu spásy. Pre svoj každodennž život potrebujeme vidieť otvorené nebo,ktoré je plné na Božiu milosť a dary,ktoré chce Slovo aj dnes zoslať na ľudí dnešnej doby. Pri betlehemských jasliach prosme  Slovo o svetlo,aby sme vec našej spásy videli v správnom Svetle,ktoré nikdy nezhasína. Tam upokojíme svoju myseľ,dušu a nájdeme atmosféru,ktorá nás povzbudí k tomu,aby sa Slovo,ktoré sa stalo Telom,stalo sa aj našim celoživotným orientačným bodom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára