štvrtok 18. júna 2020

Boh je náš.

Pamätám si na scénu z istého historického filmu,ktorý mapoval život anglickej panovníčky Alžbety I. Angličania v čase ja vládnutia viedli vojnu so Španielmi. Panovníčka sa na brehu mora s vojakmi rozlúčila a morálne ich povzbudila. Jej loďstvo odplávalo do boja. Ona aj so zvyškom armády čakala na výsledok boja. Nad  morom sa vznášala hustá hmla,takže nebolo skoro nič vidno. Konečne,po čase zbadali v diaľke loď. Zo začiatku ju neboli schopní identifikovať. Ľudia stojaci so svojou panovníčkou na brehu netrpezlivo čakali,aká loď sa vynorí. Boli dohodnutí,že keď bol boj úspešný,loď bude mať vztýčené biele plachty. V opačnom prípade čierne. Vtom ktosi zvolal,že vidí biely plachty na stožiari. Boj bol úspešný. Ľudstvo od nepamäti skúmalo,aký je Boh. Akoby cez hmlu sledovalo znaky,prostredníctvom ktorých sa Boh prejaví. Bude to "náš Boh"? Alebo nejaký cudzí,nám vzdialený element? Najvýraznejšiu odpoveď dal Boh vtedy,keď poslal Syna,aby sa v plnosti času narodil ako človek a vstúpil do ľudskej rodiny.  Vtedy mnohí pochopili,že už nemusia zízať akoby cez hmlu neistoty a skúmať identitu Boha. Pochopili,že Boh je nám blízky,že je to náš Boh,ktorý sa zjavil,žil v ľudskom spoločenstve a priniesol posolstvo spásy. Všimnime si len takú drobnosť. Keď sa stretávame s textom modlitby Otče náš.../Mt 6,7-15/,hneď v úvode,pri oslovení,hovoríme-Otče náš...Nestačí povedať iba Otče,ale učíme sa doplniť výraz na -Otče náš...Buďme si istý,že Boh nie je cudzím prvkom v našom živote. Je náš.Je taký,že vie o nás všetko,cíti s nami,podporuje a pomáha nám na našich cestách,aby sme sa neodklonili od cesty spásy. Po uvedomení si tejto pravdy je nám ľahšie na duši,lebo sme uverili,že je s nami ten,ktorého očakávali ľudia všetkých generácii. Sú ľudia,ktorí ešte stále pre hmlu nevedomosti nevidia stopy Boha prítomného v živote človeka. Nevidia zdvihnuté biele zástavy Baránka,ktorý porazil vzbúrenca diabla. No sú,Bohu vďaka aj takí,pre ktorých sú Ježišove víťazné znaky nad všetko jasné a zreteľné. Kríž a prázdny hrob na Kalvárii hovoria zrozumiteľnou rečou pre každého,kto má otvorenú myseľ a srdce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára