utorok 16. júna 2020

Keď ide do tuhého.

Verejnosť na Slovensku si pripomenula prvé výročie od nástupu novej prezidentky. Snáď všetky média sa touto témou zaoberali a pokúšali sa vyhodnotiť jej  pôsobenie vo funkcii. Zaujal ma komentár,ktorý som čítal na Postoj.sk. Redaktor/J.Majchrák/ píše,že prezidentka pôsobí uhladeným,distingvovaným dojmom. Vystupuje inteligentne,povie  svoj názor na veci a hlavne dôstojne reprezentuje Slovensko na všetkých fórach. Pripomína,však,že sa ešte neprejavila v podstatnejších témach,ktoré majú silný politický záber. Čaká sa,ako zvládne problémy,keď príde na pretras "silnejšia agenda",či bude ochotná podstúpiť cestu "politických konfliktov" a ako sa bude rozhodovať v situáciách,v ktorých "váha jej úradu " porastie alebo poklesne. Autor si myslí,že verejný činiteľ nemôže dlhodobo odpočívať v pokojných vodách politiky,ale časom sa musí prejaviť a dať na javo zmýšľanie svojho srdca. Božie slovo Starého Zákona hovorí o odovzdaní moci medzi dvoma vynikajúcimi prorokmi:Eliášom,ktorý končí svoju misiu a Elizeom,ktorý nastupuje na jeho miesto/ 2 Kr 2,1. 6-14/. Eliáš je vzatý vo víchrici do neba. Elizeus zodvihne jeho plášť a naplnený Božou milosťou nastupuje do služby. Skončil mi život,ktorý možno nazvať pokojným. Nastal čas,aby sa začal zaoberať "silnejšou agendou" a vošiel aj do konfliktu,ak to bude potrebné pre zvýraznenie Božej vôle. Nechce dopustiť,aby po odchode Eliáša,"váha a dôstojnosť" prorockého ŕadu utrpela. Chce,aby ešte podrástla a túži kráčať v intenciách svojho predchodcu,lebo žiada od Pána,aby mu dal aspoň "dva podiely" Eliášovho ducha. Poznáme situácie v živote,kedy musíme opustiť pokojné vody a prijať silnejšiu agendu. Tá nastupuje,keď sa dostávame do konfliktu so svetom. Svet odmieta prijať evanjeliové princípy a bol by najradšej,keby všetci kresťania,podľa vzoru Eliáša,sa stratili kdesi vo víchrici a dali svetu pokoj. To však,nie je možné. Vždy sa nájde niekto,kto zdvihne pomyselný Eliášov plášť a v sile Božieho Ducha pokračuje v úlohe,ktorú nariadila Prozreteľnosť. Kresťan je ako stvorený pre silnejšiu agendu. Ježiš takto rozposlal apoštolov,ktorí sa u ňho pripravovali tri roky. Sme ľuďmi silnejšej agendy,nie sme určení pre ľúbivú politiku,ku ktorej nás svet pozýva,aby sme upustili od úzkoprsého zotrvávania na pôde evanjelia. Váha úradu apoštola zradou Judáša neutrpela. Po ňom nastúpil ďalší. Váha úradu proroka po odchode Eliáša neutrpela,lebo nastúpil muž Božieho zápalu-Elizeus. Zodvihnime pomyselný plášť proroka Eliáša a ešte viac Proroka,ktorý je Pán pánov a Kráľ kráľov-Ježiša Božieho Syna. Je to dôležité,aby svet zbadal,že Pánov Duch sa nestratil,ale že účinkuje v našich skutkoch.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára