pondelok 29. júna 2020

Cirkev-platforma ohlasovania evanjelia.

Predstavme si takúto situáciu: Do sídla nejakej inštitúcie vojde človek ,ktorý chce niečo vybaviť. Nestačí mu pracovník prvého kontaktu,domáha sa stretnutia so šéfom. Musí prejsť cez sekretariát a musí požiadať o prijatie. Povie:"Ohláste ma,som ten a ten". Ešte predtým môže,totiž,zaznieť otázka:"Ste ohlásení?" Pán Ježiš si na počiatku svojho verejného účinkovania vyvolil učeníkov,poučil ich a poslal do sveta. Neraz sa tak stalo za dramatických okolností. Potvrdiť to môžu sv. Peter a Pavol,ktorých označujeme ako piliere Cirkvi. Oni boli prví a za nimi idú ďalší a ďalší. Aj nás sa súčasný svet pýta,keď deklarujeme,že chceme ohlasovať evanjelium:ste ohlásení? Odpovieme,že áno,lebo sa odvoláme na  Jána Krstiteľa,na apoštolské kniežatá Petra a Pavla a vôbec na tých,ktorí stáli na prahu evanjelia. Tí všetci nás už pred dvetisíc rokmi ohlásili a my chceme pokračovať v ich diele. Akým spôsobom tento proces prebieha? 1,Udalosť ohlasovania je zastrešená Cirkvou. Bežne sa stáva,že vám niekto neznámy zazvoní na dome alebo zavolá na telefón a ponúkne nejaké služby. Naša otázka znie:odkiaľ je ten človek,ku komu patrí,kto ho zastrešuje? Je to n ejaká seriózna a dôveryhodná inštitúcia alebo ide skôr o podvodníka,ktorých je dnes neúrekom. Kto zastrešuje ohlasovateľov evanjelia? Už dvetisíc rokov to robí Cirkev a bude tak robiť do konca čias. Keďže je tu Cirkev,Božie Slovo sa ohlasuje. My všetci tvoríme Cirkev,my všetci sme ohlasovateľmi. Pri vysviacke na diakona hovorí biskup-svätiteľ tieto slová novovysvätenému diakonovi:"Prijmi evanjelium Kristovo. Stal si sa jeho hlásateľom. Dbaj,aby si to,čo čítaš veril,čo veríš učil a čo učíš aj uskutočňoval". Vždy,keď sa zúčastníme sv.omše a budeme počuť úryvok evanjelia s primeraným výkladom,spomeňme si na tieto slová obradu diakonskej vysviacky. Sú adresované,určitým spôsobom,každému z nás. 2,Vysvetlime si dva pojmy,ktoré,opticky,majú totožný obsah:hlásateľ a ohlasovateľ. Kedysi som sa rozprával s mladým dospievajúcim chlapcom. Pri debate o povolaní mi oznámil,že uvažuje o profesii televízneho hlásateľa. Údajne ho to veľmi baví.Pôsobí mu to radosť,keď môže počúvať televízne športové komentáre a vybavuje sa mu pred očami obraz,že raz bude robiť to isté. Zároveň však ešte dodal,že ho jemne "provokuje" aj ohlasovanie evanjelia,ktoré je postatnou časťou kňazského povolania. A tak stojí pred dilemou:buď televízny hlásateľ alebo ohlasovateľ Božieho Slova...O niekoľko rokov sa to dozvieme. Pri rodinnej debate na túto tému mu chcel niekto "pomôcť" pri rozhodovaní. Povedal mu:"Ako športový hlásateľ budeš komentovať dianie a informovať verejnosť o tom,čo chcú počuť. Pri ohlasovaní evanjelia musíš hovoriť aj náročné a nie vždy príjemné pravdy. No,s určitosťou budeš vedieť,že ohlasuješ pravdy,ktoré sú potrebné pre spásu". My všetci si odovzdávajme najmä pekné a príjemné veci,ak máme na to dôvod. Ale podávajme si navzájom najmä také skutočnosti,ktoré sú tvácne,také,ktoré zostávajú,také,ktoré nám pomôžu preklenúť časnosť a večnosť. 3,Hlas. Známa,staršia slovenská herečka,raz spomínala na svoje prijímacie pohovory na VŠMU. V komisii boli uznávaní bardi slovenského divadelníctva. Za úlohu dostala predniesť nejaký text. Začala veľmi bojazlivo. Sotva ju bolo počuť,lebo stála pred kapacitami a mala veľkú trému. Keď starí a nahluchlí páni,ktorí tvorili komisiu,začali hundrať a pokrikovať,musela pridať do hlasu. Hovorili:Kto je to? Veď nemá nijakého hlasu. Táto chce byť herečka?!" Základom slova ohlasovanie je termín-hlas. Je to dôležité pripomenúť,aby ani dnes nemohol svet vytýkať,že Cirkev nemá hlasu,že ju nepočuť,že nám chce pomôcť k spáse a pritom hovorí potichu a nezrozumiteľne. Cirkev vždy hovorila nahlas a zrozumiteľne. Tento fakt dokazuje liturgia,keď krátko po sebe ponúka na uctievanie svätých,ktorí boli a sú bardami na poli ohlasovania a svedectva-sv Petra a Pavla a sv. Cyrila a Metoda. Ich sviatok nás povzbudzuje,aby hlas Cirkvi v službe ohlasovania bol aj tým našim hlasom. Nemrhajme hlasom iba v profánnych prostrediach ako sú štadióny,haly,sály,diskusné fóra a pod. Použime hlas najmä tam,kde treba vydať svedectvo o Kristovi. Ak ho nemáme na patričnej úrovni,tak si ho zdokonaľujme a pestujme,aby služba ohlasovania nebola vyprázdnená,ale aby vyťažila z potenciálu,ktorý skrýva vnútro každého jedného z nás. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára