streda 28. júla 2021

Tabule svedectva

V rodinách, v ktorých vychovávajú dospievajúcich, sa stáva aktuálnou otázka povolania. V niektorých rodinách rodičia skonštatujú: musíš mať  niečo v rukách!. Nemyslia to doslovne, ale obrazne. Znamená to vyučiť sa nejakému remeslu.

    V Knihe Exodus sa píše o tom, ako Mojžiš vystúpil na vrch Sinaj a v ruke držal dve tabule svedectva/Ex 34,29/. Vieme, že ide o Desatoro, ktoré mu Boh zveril. Každý, kto je účastný na sv. omši, akoby vystúpil na vrch Sinaj a v rukách drží dve tabule svedectva. Jedna z nich obsahuje Božiu vôľu, ktorú nám Pán zanechal a z ktorej máme pravidelne čerpať. Druhá tabuľa svedectva obsahuje povzbudenie k tomu, aby sme sa nebáli byť svedectvom prítomnosti Boha v tomto svete. Prvú tabuľu čítame, študujeme, učíme sa z nej. Druhú pravidelne popisujeme svojimi skutkami. Obidve patria k sebe. Prvá má význam vtedy, keď existuje druhá. A druhá môže vzniknúť len vtedy, keď sa zaoberáme prvou. Duchovný vrch Sinaj nikdy neopúšťame s prázdnymi rukami. Od Pána sa naprázdno neodchádza.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára