sobota 2. apríla 2022

Veľkonočné vyhliadky

 

            V bežnom živote sa stretávame s vyjadrením: „Všetko je ešte otvorené.“ Týmito slovami komentujeme niektoré situácie. Predovšetkým také, ktoré ešte nie sú definitívne uzavreté. Nikto nevie, ako sa situácia vyvinie. Možností je viac. Minimálne dve, ktoré sú aktuálne. Misky váh sa výraznejšie nenaklonili na konkrétnu stranu. Trvá stav napätia a neistoty.

            Evanjeliá nám hovoria o tom, že ženy po príchode k Ježišovmu hrobu našli odvalený kameň a prázdny hrob (Lk 24, 1 – 12) Ukázalo sa, že všetko je ešte otvorené, že sa ponúka niekoľko možností vysvetlenia tohto javu. Emauzskí učeníci, ktorí sklamaní opúšťajú Jeruzalem a putujú na vidiek, hovoria: „Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo...“  A dodali: „A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael.“ (Lk 24, 13 – 35) Ako celú záležitosť okolo otvoreného hrobu vnímajú oni?          

1.)    „A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael.“

Zdá sa nám, že vyjadrujú sklamanie z toho, že zlyhali ich osobné ambície. Akoby spolu s Ježišovým telom boli pochované a nenaplnené ich vízie do budúcnosti. V súvislosti s Ježišom môžeme mať iba jednu osobnú ambíciu: dozrievať v láske a obetavosti a nastúpiť cestu do Božieho kráľovstva. Iné osobné ambície popri Ježišovi sú nereálne. A ak áno, máme ich vytriediť, očistiť a prispôsobiť tajomstvu Ježišovho kríža a jeho prázdneho hrobu. Urobiť to máme tak, aby sme sa radostne stretli so zmŕtvychvstalým Pánom.

2.)    „A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael.“

V tomto výroku cítime, akoby emauzskí učeníci vyčítali Ježišovi, že išiel do neprimeraného rizika tým, že sa nechal ukrižovať.

            Na youtube kanáli môžeme vidieť dych vyrážajúce video. Extrémny lyžiar si sadol so zapnutými lyžami na sedačku a nechal sa vyniesť balónom do výšky 6,5 km. Potom zoskočil a so zapnutými lyžami urobil zopár krkolomných obratov a piruet. Následne otvoril padák a zoskočil do riskantného lyžiarskeho terénu v horách. Tam pokračoval šialenou jazdou medzi obrovskými kameňmi, až sa ocitol na príjemnej zjazdovke medzi bežnými lyžiarmi. Šialenstvo alebo odvaha?

Rizikom je, keď človek neuverí v tomto svete v Ježišovo umučenie a zmŕtvychvstanie. Bez takejto viery neustojíme rôzne životné piruety, obraty, skoky a balansovania „na hrane“. Vyššie spomínaný extrémny lyžiar sa v závere svojej akcie pridal k tzv. bežným lyžiarom, z ktorých mnohí nemali ani potuchy, čo mimoriadne predtým dokázal. Medzi bežnými ľuďmi sa pohybujú takí, ktorí dokázali niečo veľké: uverili v silu tajomstva Ježišovho umučenia a zmŕtvychvstania. Tým sa dostali do rizika, podľa ktorého budú nevšímaní a opovrhovaní pre svoju vieru.

Uveriť v Ježišovo zmŕtvychvstanie znamená v pozemskom svete veľa riskovať. Len vďaka takýmto životom, ktoré sa opierajú o Pánovo zmŕtvychvstanie svet drží pohromade a tvorí všeobecnú rovnováhu. Ide o rovnováhu vnútornú a rovnováhu vo vzťahoch.

            Neraz sa ocitneme v situácii, kedy ešte nedovidíme na koniec danej situácie. Všetko zostáva otvorené. Vtedy reagujme jediným spôsobom: otvorme svoje srdce, aby sme mohli prijať všetko, čo má prísť. Iba s otvoreným veriacim srdcom dokážeme uveriť, že Ježiš Kristus tým, že zomrel a vstal z mŕtvych, nám otvoril veľké možnosti spásy. Predtým boli zatvorené a neprístupné. On nám otvoril zrak, aby sme videli Božiu spásu a zatúžili po nej s horiacim srdcom emauzských učeníkov.  

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára