štvrtok 9. júna 2022

Schopnosť čítať zo života

 Prišiel my na myseľ záber z istého filmu, ktorý čerpal problematiku z lekárskeho prostredia. Chirurg držal v ruke čerstvý snímok pacienta. Krátko ho si pozeral a skúmal. Pacient k nemu popodišiel a spýtal sa:"Čo tam vidíš, lebo mne ti nič nehovorí". Laikovi takýto rontgenový snímok nepovie takmer nič. Iné je to u skúseného a študovaného chirurga. Nie každý dokáže čítať takéto snímky.

Prorok Izaiáš prednáša oslavnú reč na adresu svojho Boha /Iz 6,1-4/. Hovorí:"Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy". Môžeme sa laicky spýtať odkiaľ to má? Pohľad na svet nepripomína, že by bol preplnený Pánovou slávou, práve naopak. Máme pocit, že v tomto svete je veľa toho, čo je proti Bohu. Kde číta v tomto svete Izaiáš, keď prináša ódu na Pánovu preplnenú prítomnosť ?

Laický pohľad veľmi nepomôže. Treba mať pohľad viery. Človek s vierou v srdci vidí ľudí, ktorí Boha približujú, stvárňujú, odhaľujú. Vidí tých, ktorí sa obetavo venujú nezištne bohumilým činnostiam. Ich situácia a pohľad nie je nasmerovaný iba na kurzy na burze a neskúmajú iba materiálnu prosperitu svojho života. a mocenské ambície. Život podľa Boha sa často odvíja v jednoduchých a priamych líniach každodenného života. Pohľad viery tam dokáže čítať a zachytiť izaiášovskú víziu Pánovej slávy v tomto svete.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára