sobota 11. júna 2022

Život v Trojjedinom Bohu

 


         V súčasnej dobe sme svedkami rôznych paradoxných situácií. Napríklad, ľudstvo ničí život, lebo vedie početné vojnové konflikty, vzdialilo sa od Boha. Zároveň platí aj to, že hľadá nový život, napríklad na Marse alebo na inej planéte. Investuje obrovské prostriedky
do hľadania života.

         Slávnosť Najsvätejšej Trojice nám chce okrem iného povedať,
že v Bohu je život, ba dokonca, že sám Boh je život. Boh je zdroj pravého života, po ktorom sa oplatí pátrať, nachádzať ho a prijímať. Aké o tom nachádzame svedectvo v Božom Slove?

1.)Podobenstvo o márnotratnom synovi (Lk 15, 11 – 32)

Božie Slovo hovorí, že keď sa syn vrátil z potuliek, v rámci ktorých prišiel o majetok, otec ho privítal s otvorenou náručou. Pritom nariadil: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho!“

Šaty márnotratného syna ostali v šatníku. Otec odmietol možnosť zbaviť sa ich. Nedbal o to, či vyjdú z módy alebo nie. Odev milosti nepodlieha módnym trendom. Boh Otec ho uchováva
vo svojom šatníku pre každého, kto sa rozhodne pre návrat domov.

Istý kardiológ povedal: „Srdce je orgán, ktorý nemá schopnosť samoregenerácie. Keď je maximálne preťažený, povolí.“ Srdce Otca sa nikdy nepreťaží a nepovolí. Znesie všetko a všetko aj odpustí,
ak človek prejaví aspoň náznak zmyslu pre pokánie. Božie milosrdenstvo je základom dobrého, ba najlepšieho šatníka, ktorým môže disponovať iba Boh.

 

 

2.)Boh je život, lebo nás sýti a posilňuje. Presvedčil sa o tom prorok Eliáš. (1Kr 17, 7 – 16)

Boh ho poslal do sidonskej Sarepty. Zároveň istej vdove prikázal, aby ho chovala. Vdova bola chudobná a mala veľké existenčné problémy. Napriek tomu dostala úlohu, aby chovala božieho muža. Ona tak urobila s vierou a neprišla o Božiu odmenu.

Chudobný Učiteľ z Nazareta – Ježiš, ten, ktorý o sebe povedal, že nemá, kde by hlavu sklonil, práve On živí celú Cirkev. Chudobný Ježiš prekypuje hojnosťou takého pokrmu, ktorý posilňuje pútnika
na ceste do večnosti. Robí tak už 2000 rokov a bude stále,
až do konca čias. Poskytuje pokrm, ktorý nikdy nepodľahne skaze. Pokrm Božieho Slova a eucharistie práve za taký možno považovať.

V istej obci bývali vedľa seba majetný človek a človek, ktorý neoplýval hojnosťou. Ten bohatý raz dostal návštevu. Svojim priateľom, návštevníkom, pripravil vynikajúce prekvapenie. Zistil však, že nemá chlieb. Manželka mu povedala, aby zašiel k susedovi,
t. j. nemajetnému človekovi a poprosil požičať chlieb. On odpovedal: „Nikdy sa neponížim a nebudem prosiť chudáka o chlieb.“ Určite neoplýval čnosťou pokory.

Prekonávajme hrdosť a navštevujme Chudáka z Nazareta, Ježiša a poprosme ho o taký chlieb, aby sme si zaslúžili večnú odmenu v nebi. Zaodejme sa pokorou, zahoďme prílišnú hrdosť a nezabúdajme prosiť o Boží pokrm z neba.

3.)Boh dáva život aj skrze ruky našich blížnych.

Takéto ruky nikdy neochabnú a nezmeravejú. V Cirkvi sa
na výchovu takýchto rúk kladie veľký dôraz.

V niektorých filmoch vidíme takúto scénu: Policajti zastavia podozrivé auto a kričia na vodiča: „Ukážte ruky! Chceme vidieť vaše ruky!“ Robia tak preto, aby mohli odhaliť prípadnú zbraň v rukách človeka. Takéto ruky plné násilia nechce vidieť nikto. Chceme vidieť iné ruky. V ťažko skúšanom ukrajinskom meste Mariupol vynášali z akejsi zničenej budovy mŕtvych. Bolo ich toľko, že ktosi nazval tento jav „nekonečná karavána smrti“. Aj toto spôsobili niečie ruky.

Aj napriek všeobecnej neprajnosti vchádza do Pánovej vinice
aj tohto roku niekoľko služobníkov oltára. To sú tí, ktorí ponúkajú svoje ruky Božiemu kultu. Boh sa stará o to, aby mal kto zhotoviť nebeský chlieb a rozdávať milosti. Tieto ruky a ich služby nevytvárajú karavánu smrti, ale sprievod milosti a života. Boh chce, aby ťažko skúšaný kňazský stav spĺňal Božiu vôľu. Pieseň vďaky na sviatok Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza hovorí: „Jeho (Ježišovo) jediné kňazstvo bude neprestajne trvať v Božej Cirkvi.“(Rímsky misál, s. 510)

Modlime sa, aby si tieto ruky zaslúžili úctu, a to nielen
na základe vykonávania služby, ale aj na základe neustáleho úsilia podobať sa Kristovi Veľkňazovi.

 

Ľudstvo hľadá nové možnosti života. Rozhliada sa pritom okolo seba. Má na to všetky potrebné prostriedky. Niekedy zabúda,
že celkom blízko sa nachádza skutočný život, ktorý je v Trojjedinom Bohu. Ani len netušíme, koľko dobra nám Trojjediný Boh sľubuje a dáva. Zatúžme po tomto pokrme, ktorý je zdrojom života! Nájdeme ho blízko seba a oceníme jeho hodnotu, prínos a Božiu kvalitu
pre večný život.

 

 

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára