sobota 15. októbra 2022

Kostol nám pomáha ísť vyššie

 


         Obyvatelia Košíc poznajú aktivitu, ktorá má názov: Skákanie pod vežou. Ide o športovú súťaž v skoku do výšky pod Žigmundovou vežou, v blízkosti Katedrály sv. Alžbety. Fotografie z tohto podujatia sú majstrovské.

Predstavme si záber, na ktorom vidno športovca, ktorý zdoláva latku, je na najvyššom bode skoku a za ním je situovaný veľkolepý kostol. Nachádzame tu veľkú podobnosť. Športom sa človek môže dostať do určitej výšky, ale aj chrám dvíha človeka do výšky. Nie však telesne, ale duchovne, bližšie k Bohu.

Teda pretekár, ktorý zdoláva určitú výšku, má čosi spoločné s človekom, ktorý o skoku do výšky veľa nevie, ale modlí sa pri bohostánku a prežíva výšku vzťahu s Bohom. Výška dosiahnutá v chráme je pre večnosť dôležitejšia ako tá na pretekoch.

Kostol človeka dvíha od pozemských záležitostí bližšie k svetu nadprirodzenému. Kostol je výnimočný fenomén v živote človeka. Čo môžeme o ňom povedať? Napríklad to, že prechádza určitým procesom.

1.)Na začiatku sa rodí myšlienka na stavbu kostola.

S ňou sú často spojené protichodné názory. Vyjadril ich prorok Aggeus. Uvádza napríklad názory proti stavbe: „Ešte neprišiel čas stavať Pánov dom.“
(Ag 1, 1 – 2, 9) Ide o hlasy neprajníkov, resp. tých, ktorí sú prehnane opatrní. Stavitelia chrámu sa s takýmito alebo podobnými názormi bežne stretávali. No v úsilí o svoj kostol nepoľavili. Vytvorili schému, podľa ktorej postupovali. Dozvedáme sa o nej z Knihy Exodus. (Ex 17, 8 – 13)

         Účinkujú v nej elitní a vybraní muži Izraela – pred bojom s Amalekitmi sa Mojžiš postavil na pahorok s Božou palicou v ruke a modlil sa. Jozue v tom čase bojuje so svojimi mužmi. Áron a Hur Mojžiša podopierajú, aby v duchovnej rovine neochabol. Výsledkom tejto zvláštnej, ale účinnej jednoty je víťazstvo nad národom Amalekitov.

         Nepripomína nám to zápas o presadenie myšlienky stavby kostola? Niektorí sú v teréne, t. j. aktívne bojujú s režimom, byrokraciou či inými neprajnosťami doby. Píšu listy, žiadosti, demonštujú, apelujú, „idú s kožou na trh“. Iní sa neprestajne modlia či zháňajú financie, ďalší prinášajú iné obety alebo aspoň dávajú najavo spolupatričnosť a sympatizujú. Každý, kto má dobré zmýšľanie, pomáha, ako vie. Koľkí si zaslúžia vysoké ocenenie za to, že pripravili ďalším generáciám budúcnosť? Lebo viera je budúcnosť. Ona nám otvára perspektívu večného života.

2.)Ďalším bodom v reťazci života chrámu je súčasnosť.

Sme svedkami negatívneho procesu vyprázdňovania chrámov. Už prorok Aggeus túto skutočnosť predvídal a napísal: „...môj dom je pustý, a vy sa náhlite každý do svojho domu.“ Nikdy tak neplatili prorokove slová ako dnes.

Kostoly sa vyprázdňujú, lebo ľudí viac zaujíma pohodlnosť vlastného života. Zvykli sme si na pohodlie doma a do kostola sa treba obliecť, pripraviť a stráviť tam istý čas a ešte cesta tam a naspäť... Mnohým sa jednoducho nechce. Iní doslova „vytriasli svoju vieru“, lebo sú stále na cestách, hľadajú neustále väčšie istoty, a to rodinné, osobné, študijné, pracovné... Pri tom hľadaní ani nezbadali, že v rámci presunov v živote vytriasli zo seba skoro celý obsah toho, čo nazývame viera.

         Iní ľudia na kostol rezignovali, lebo hovoria, že im stačí viera vnútorného pocitu. Zdôrazňujú, že preto, aby boli veriaci, nepotrebujú sviatosti, ba ani spoločenstvo ľudí, ktorí sú tam zhromaždení. Myslia si, že veria v niečo, čo je nad nami. Kresťan neverí „v niečo“, ale v Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý za nás trpel, zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Ježiš Kristus je centrom dejín, ba aj nášho osobného života.

3.)Ďalšia etapa vnímania chrámu spočíva v určitej nostalgii za minulou slávou.

Najmä starší sa tohto pocitu zbavujú ťažko. Ich vnútro odhalil Aggeus takto: „Kto ešte ostal medzi vami, čo videl tento dom v jeho prvej sláve? A ako naň hľadíte teraz? Nezdá sa vám, akoby bol ničím?“

         Iba pohľad do slnečnej minulosti dnešku nepomôže. Ani vyplakávanie za „dobrými časmi“. Ktovie, či sa naše chrámy ešte naplnia. Podstatné je to, aby sa naplnil ten nebeský. V zábere siločiar našich modlitieb nech sú tí, ktorí o chrám bojovali, ktorí ho stavali, ale aj tí, ktorí sa rozpŕchli fyzicky i duchovne.
Mnohí z nich hľadajú naďalej telesný i duchovný pokrm svojho života kdesi inde. Tak ako nejaký radar môže zachytiť vo svojom zornom uhle rôzne objekty, tak môže zachytiť sila našich modlitieb tých, ktorí by tu mali byť. Z rôznych dôvodov tu však nie sú prítomní. Majme ambíciu, aby sa naše chrámy znova napĺňali, aby ľudia zvádzali dobrý boj o svoju vieru, lebo žijeme dobu zápasu.

 

         Znovu sú potrební nasledovníci Mojžiša a Árona, aby ľudia nevzdali zápas o večnosť. Hlavne sú však potrební nasledovníci Ježiša z Nazareta, ktorý dvíha človeka vysoko. Vysoko nad materiálne zmýšľanie, vysoko nad priemernosť a plytkosť životného štýlu, vysoko nad všetky prchavé ambície pozemského sveta.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára