štvrtok 20. októbra 2022

Piliere rodiny

Pred niekoľkými dňami vesmírna agentúra NASA uverejnila nádherné fotografie, ktoré urobil Webbov ďalekohľad. Ide najmä o teleso, ktoré má názov Piliere stvorenia. Je to zhluk vesmírneho prachu a plynov, ktorý je od Zeme vzdialený 6.500 svetelných rokov. Má štyri chápadlá na spôsob stola. Takúto hmlovinu nevidí človek každý deň. 

    Rodina je to najvzácnejšie čo máme. Nie je to nejaká vesmírna hmlovina. Je to realita, ktorá pochádza od Boha. Na jej skúmanie nepotrebujeme ďalekohľad, ale zdôrazňujeme Božie piliere, o ktoré sa rodina môže tu na zemi opierať. 

     Sv. Pavol ich charakterizoval takto:/1/"...aby s 

krze Ducha zosilnel váš vnútorný človek , /2/aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach ,/3/ aby ste boli...zakorenení v láske" /Ef 3, 14-21/.

    1.,Aby zosilnel váš vnútorný človek. Žiada sa, aby boli členovia rodiny vnútorne silní. Platí to najmä o dnešnej dobe, ktorá rozmanitým spôsobom preveruje vnútornú silu rodiny. 

    Pred časom bol u mňa človek, ktorý upravoval elektrické rozvody. Zvlášť sa mordoval s jedným káblom, ktorý v stene nechcel popustiť. Povedal:"Niečo ho tam vo vnútri drží". Pripomenulo mi to zápas o rodinu. Dnes sú na svete rôzne sily, ktoré majú tendenciu pôsobiť na rodinu tak, aby sa zriekla zásad, ktoré vychádzajú z Boha. Vnútorne silný človek je človek, ktorý sa snaží žiť podľa zásad evanjelia, podľa Božej vôle. Odstredivé sily nezmôžu nič, lebo je Niekto "vo vnútri", kto život stmeľuje, usmerňuje a dávkuje potrebnú silu, aby človek uprostred rodiny zosilnieval, a nie upadal. Je to sám Boh, ktorý nedopustí, aby sa zbúralo to, čo on sám postavil. Každá rodina môže mať v tomto pilieri istotu.

    2.,Aby bol Kristus prítomný vo vás skrze vieru. On môže byť prítomný v živote človeka rozmanitým spôsobom. Dnes je dôležité, aby bol najmä skrze vieru. Nie skrze hocijakú vieru, ale takú, ktorá je overovaná v zápasoch doby. Je teda dostatočne odolná.

    V súčasnosti sa kladie dôraz najmä na také materiály, ktoré sú odolné. Odolné voči nepriazni a výkyvom počasia, odolné voči poškodeniu a rôznym nárazom, či iným nepriaznivým vplyvom. Odolnosť patrí dnes k vyhľadávaným vlastnostiam, lebo človek hľadá to, čo môže považovať za definitívne riešenie. 

    Chceme, aby bola viera nosným prvkom v živote našich rodín. A čím viac je testovaná dobou, tým viac môže vyniknúť jej odolnosť v náročných, často nepriaznivých podmienkach. Viera má byť však posilňovaná zvnútra. Aby nadobúdala vlastnosť odolnosti, musí byť podporovaná Božou milosťou. Tú rozdáva Pán plným priehrštím najmä tým, ktorí o ňu prosia. Bez prejavov viery rodina stráca dôležitý prvok svojej existencie.

    3.,Aby bola /rodina/ zakorenená v láske.Pred nedávnom som zachytil rozhovor dvoch záhradkárov. Hovorili o úrode, o zmenách na svojej záhrade, o tom, čo najnovšie zasadili. Okrem iného padla aj takáto veta:"Už sa zakorenil, už je to dobré". To, čo sa zakorenilo je na dobrej ceste. Hovoríme, že sa to ujalo, že bude rásť a že časom bude aj úroda. 

    Rodina bude duchovne rásť, ak bude zakorenená vo vzájomnej láske. Tá sa s Božou pomocou dosahuje prejavmi úcty, obetavosti a prajnosti. Takto postavené vzťahy smerujú do hĺbky. Zakoreňujú sa, a je málo pravdepodobné, žeby sa niekedy vyvrátili. Niekedy sa stáva, že sa vyvráti strom aj s koreňom. Ale, ak je tým koreňom Kristus, rodina si zachová  aj za ťažkých podmienok stálosť, nádej, budúcnosť...

    Prostredníctvom najmodernejšej techniky môžeme obdivovať hmlovinu Piliere stvorenia. Cez pohľad na duchovne zdravú rodinu môžeme obdivovať Boží plán , ktorý je originálny a ničím sa nedá nahradiť. Rodina sa vždy tvorí. Snáď každý deň. Každý deň sa formuje a rastie. Takúto vitalitu dostala od Boha. Rodinu netreba stvoriť, ale ju treba tvoriť. Boh do nej vložil tvorivú milosť, aby poukazovala na Božiu dobrotu a na jeho geniálnu myšlienku spoločenstva na ceste spásy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára