sobota 1. októbra 2022

Daj nám väčšiu vieru!Bežne sa stáva, že ľudia jeden druhému niečo vysvetľujú: starší mladšiemu,

skúsený začiatočníkovi, nadriadený podriadenému, atď. Pri tomto výklade sú

veľmi časté formulácie: „Veď to nie je žiadna veda!“. Znamená to, že to, čím sa

zaoberajú, je jednoduché a ľahké aj na pochopenie.

Počas rozhovoru s Pánom Ježišom ho apoštoli poprosili: „Daj nám väčšiu

vieru!“. (Lk 17, 5-10). On hneď odpovedá: „Keby ste mali vieru ako horčičné

zrnko...“. Na prvý pohľad sa nám javí, že Pán Ježiš chce povedať: „Veď to nie je

žiadna veda.“ Mať vieru ako horčičné zrnko predsa nemôže byť až taký problém,

myslia si niektorí. Naozaj je to také ľahké? Naozaj sa človek nemusí namáhať,

keď chce mať aspoň štipku viery? Položme si otázku: „Za akých okolností rastie

viera človeka?

1. Viera je pohľad na Boha

Skupina odborníkov - stavbárov, stála nad mnohými výkresmi istej budovy.

Prechádzali si jednotlivé štúdie, listovali v nich, študovali rozmanité nakreslené

pohľady. Nakoniec jeden z nich poznamenal: „Chce to nový pohľad.“

Počas pozemského života sa zaoberáme rôznymi pohľadmi na život.

Hľadáme oporné body, usilujeme sa o šťastie, túžime po radosti, ktorá by mala

trvácnejší charakter. Po takomto hľadaní nakoniec zistíme, že to chce iný pohľad

na život; že sme zabudli na pohľad na Boha. Dnes tento pohľad ľuďom chýba.

Mali by sme sa pozrieť hlbším pohľadom na Pána Ježiša a nadobudnúť viac

jemnocitu pre evanjelium, viac citlivosti pri posudzovaní vlastných skutkov, viac

ochoty spytovať si svedomie. Konáme tak veľmi zriedka, lebo vedomí sme si

vlastného nesprávneho konania a obávame sa Ježišovho karhajúceho pohľadu. Aj

preto ubúda najmä v bohatej Európe takých ľudí, ktorí by častejšie prijímali

sviatosti a zúčastňovali sa bohoslužieb.

2. Viera je odkazom na večnosť

Občas sa stáva, že ľudia si vzájomne posielajú správy s nejakým odkazom.

Ide o odkaz na iný zdroj, ktorý pôvodnú myšlienku schvaľuje a potvrdzuje alebo

ju naopak, popiera.

Viera v Boha nás často odkazuje na večnosť, na večný život. Chýba ti

radosť? Dočkáš sa jej naplno vo večnosti! Prahneš po spravodlivosti? Uvidíš ju vo

večnosti. Chceš žiť bez konfliktov? Takú atmosféru zažiješ, keď sa ti otvorí brána

neba. Ako je prijatá Božia myšlienka večnosti v tomto svete?

V Yellowstonskom parku v USA a aj na iných miestach vo svete možno

sledovať zvláštny úkaz. V zime je tam sneh a silný mráz, ale v hĺbke tohto územia

pôsobí magma, ktorá zohrieva vodu tak, že buble a vystrekuje prúdy pary

a horúcej vody až do výšky cca 100 metrov. Ide o zvláštny stret dvoch

protichodných situácií: krutej zimy a horúcej vody.

Svet sa často správa mrazivo vo vzťahu k človekovi. Neumožní mu naplniť

jeho najvnútornejšie túžby. Svet nimi ani nedisponuje. Naopak, zo žriedla

večnosti sála teplo, ktoré motivuje, pozýva, upokojuje i posilňuje. Viera vo večný

život pôsobí v dnešnom svete ako horúca magma, ktorá nedovolí zmraziť srdcia

a stagnovať na ceste do Božieho kráľovstva.

3. Viera je neustála snaha o lepší svet

Každý kresťan má mať úmysel, aby išiel do hĺbky vlastného života a tam

začal zmenu k lepšiemu.

Nedávno potápači čistili po sezóne tatranské jazerá. Okrem iného našli

napríklad svietniky z konca 19. storočia, alebo tomahawk (indiánska sekera) ako

rekvizitu z nakrúcania populárneho filmu:Náčelník Veľký had.

Lepší svet začína naozaj v hĺbke každého z nás. Potápači bilancovali to,

koľko mali ponorov, aby jednotlivé jazerá očistili. Koľkokrát sme sa my ponorili

do hĺbky duše, aby sme ju uzdravili a presvedčili o tom, že každé dobro musí

vychádzať z hĺbky očisteného srdca. Svet potrebuje ľudí, ktorí sa budú ponárať

a čistiť naše vody, ale rovnako, ak nie viac takých, ktorí pôjdu hlboko do


svedomia, keď budú chcieť začať nový život. Ten sa rodí na základe pokánia

a vychádza z útrob ľudskej duše.

Svet ukazuje, že veriť v dnešnej dobe nie je jednoduché. Znamená to ísť proti

prúdu mentality doby. Teoreticky môžeme konštatovať, že to predsa nemôže

byť nijaká veda. Ale viera nie je veda. Viera je život preniknutý Ježišovým

zmýšľaním. Viera, to sú skutky, ktoré spontánne konáme na Božiu slávu. Viera,

to je postoj človeka, ktorý nie je stvorený na to, aby skončil v ničote, ale aby

objavil kúzlo a tajomstvo životodarnej večnosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára