štvrtok 31. januára 2019

Čo je modlitba?

Každý rok mám tú milosť,že môžem niektorého dospelého človeka pripraviť na prijatie sviatosti krstu. Raz mi jeden z nich položil otázku: čo je to modlitba? A dodal: povedzte to obrazne,nie v poučkách. Po niekoľkominútovom "prevetrávaní" mozgových buniek som na niečo prišiel. Spomenul som si na starého otca. V detstve som s ním strávil relatívne dosť času. V jeden večer sa vrátil z maštale,v ktorej obriadil statok. Umyl sa a začal večerať. Na jedálnom lístku bolo jednoduché menu: chlieb a slanina. Po niekoľkých minútach v dedine vypli prúd. Starý otec zažal sviečku a spokojne pokračoval vo večeri. Sviečku mu ožiarila celú plochu stola. Nožom si krájal slaninu na drobné kúsky a tak isto chlieb. Každý kúsok pomaly a uvážlivo prežul. Nikam sa neponáhľal. Urobil z toho dôstojný obrad a vložil doňho takmer posvätný charakter. Po skončení večere starostlivo a zbožne pozbieral každú omrvinku zo stola a vložil do úst. Po večeri sa krátko pomodlil a naširoko sa prežehnal. Nemyslím si,že to bolo niečo mimoriadne,lebo naši dedovia to približne takto robievali vo svojich príbytkoch. Večera,v dedovej inetrpretácii,mi pripadala ako modlitba. Adeptovi na krst som celý postup vysvetlil následovne: Pri modlitbe musíš na stôl položiť sviecu,nie pod mericu/Mk 4,21-25/. Myslel som na svetlo Božieho slova,ktoré môže ožiariť celý stôl tvojho života. Najlepšie je modliť sa vo svetle Pánovej prítomnosti. Bez neho je pokus o modlitbu "príliš tmavý". Božie svetlo ožiari každý kút dňa,ktorý si prežil. Jednotlivé zážitky a skúsenosti dňa by si mal akoby rozkrájať na menšie kúsky a dôkladne ich "požuť" a nie v chvate nahádzať pred Božiu tvár. Vyžaduje sa dôkladná analýza jednotlivých udalostí a vyvodenie primeraných dôsledkov do praxe života. Nesmieš zabudnúť,že potrebuješ očistiť stôl svojho života a zbaviť ho aj tých najmenších odrobiniek hriechu vo forme ľútosti a pokánia. Aj to by mala byť súčasť tvojej modlitby. V modlitbe by sa malo zrodiť predsavzatie zanechať hriech resp. urobiť všetko tak,aby sme mu zamedzili. Z modlitby máme zrazu celkom pekný a dôstojný obrad. Takto pripravený duchovný pokrm nám určite zachutí a nasýti našu túžbu po Bohu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára