utorok 15. januára 2019

Centrum,srdce poslania.

Počas turistických alebo pútnických návštev historických miest sa každý usiluje dostať do centra. V centre,jadre historických miest sa obvykle nachádzajú najväčšie a najvzácnejšie pamiatky-katedrály.kláštory atď. Pri jednej takejto akcii sprievodca turistom povedal:"A teraz sa pokúsime dostať do srdca tohto historicko-duchovného skvostu". A ukázal na starobylú katedrálu,ktorá vystierala svoje veže k turistom zo vzdialenosti asi jedného kilometra. Centrum,jadro,či srdce-to sú správne pomenovania,týkajúce sa niečoho,čo dáva svojmu okoliu zmysel a pôvab. Evanjelia veľmi často spomínajú,že Ježiš učil. Učil všade. Na voľnom priestranstve,kde ho počúvali tisícky pútnikov. Učil v synagógach/Mk 1,21-28/. A učil aj v jeruzalemskom chráme. Všade tam mali svojich špehov učitelia Zákona a rôzni ľudia s dosahom na najvyššie kruhy. Mnohí ho počúvali aj osobne,často inkognito. Ježiš sa dostal "do srdca" židovstva. Tým,že učil v synagógach a v chráme,dostal sa do centra ohlasovania Slova. On sa tam dostal so svojim evanjeliom. Dostal sa doprostred nábožensko-spoločenského vrenia vtedajšej spoločnosti. Ako je na tom kresťan? Musí vyhľadávať nejaké špeciálne miesta s podobným,či totožným zameraním? Nemusí. Tam,kde sa kresťan nachádza,tam je neuralgický bod jeho poslania. Skôr,či neskôr pritiahne na seba nejakú dramatickú situáciu. Môže sa týkať konfliktu,skúšky,radosti a vôbec všetkého,čo si vyžaduje postoj a svedectvo kresťana. Tam,kde je kresťan so zmyslom pre evanjelium,tam sa tvorí centrum a srdce diania. On dáva skrze Krista tomuto miestu zmysel a duchovný pôvab.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára