piatok 4. januára 2019

Stretnutie na vrcholnej úrovni.

Tí,ktorí pravidelne sledujú správy,vedia,že politici sa často stretávajú. Niektoré stretnutia označujeme ako "schôdzky na najvyššej úrovni". Nejde ani tak o vrcholnú úroveň rozhovorov,ale skôr o zastúpenie. Ak sa stretnutia zúčastňujú prezidenti,premiéri alebo predsedovia parlamentov,potom sa môžeme vyjadriť,že ide o stretnutie na vrcholovej úrovni. V tomto prípade funkcia osôb robí stretnutie vrcholovým. Keď si pozorne prečítame text Jánovho evanjelia,zistíme,že sa zaoberá stretnutím istých ľudí "na najvyššej úrovni"/ Jn 1,35-42/. Na scéne evanjelia defilujú:Ján Krstiteľ,Ondrej,Šimon Peter,Ján. Toto stretnutie označujeme ako vrcholové nie preto,žeby protagonisti tvorili špičku spoločnosti,ale preto,lebo všetci sa prepracovali k dôležitému vrcholu. Označili Ježiša z Nazareta ako Mesiáša:Našli sme Mesiáša. V tejto krátkej vete je vyjadrených niekoľko dôležitých skutočností. 1,Únava z hľadania. 2,Radosť z nájdenia a 3,Odhodlanie k svedectvu. Ide o kolobeh,ktorému sa my,veriaci nevyhneme. Neustále hľadáme,lebo Boh často prekvapuje a tvári sa,že je skrytý. Dnes sa mnohí ani nedokážu úprimne radovať,lebo sú stiesnení ponižovaním so strany niektorých verejných činiteľov,ktorí si podvodmi na ľuďoch budujú kariéru a vytvárajú tučné kontá. Opravdivo sa radovať dokážeme iba v Bohu. Túto radosť nám nik nevezme. Je totiž hlboko v duši,lebo tam dosiahne iba viera. Odhodlanie žiť ako Kristus je výsadou kresťana. Kresťan by mal mať ambíciu žiť podľa Kristovho vzoru. Už len táto snaha sa prejavuje ako svedectvo. V dnešnom svete je hrdinstvom žiť podľa návodu evanjelia. Vlastne,nikdy to nebolo jednoduché a už vôbec nie dnes. Nemusíme sa obávať,že nám dôjdu sily. Radi sa stretávajme na "najvyššej úrovni" t.j.pri slávení eucharistie. Silnejší a výdatnejší zdroj posily nanájdeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára