piatok 18. januára 2019

Schéma zoznámenia sa s Ježišom.

Počas svojho života som spoznal viacerých ľudí,ktorí objavili Krista v neskoršom veku svojho života.  Neskoršie, ako býva u nás zvykom. Prirodzene, bol som zvedavý na ich cestu k Bohu. Niektorí z nich hovorili takto:najprv bola zvesť,chýr,nejasná a málo konkrétna správa o Ježišovi z Nazareta. Potom prišli konkrétni ľudia,ktorí sa ku Kristovi hlásili a snažili sa podľa neho aj žiť. A napokon,záverečné štádium-nájdenie Krista do takej miery,že sa už nedalo odolať, Môžeme to nazvať ako "udomácnenie sa" v Ježišovom prostredí jeho domu-v Cirkvi. Je isté,že v živote to nejde tak ľahko a plynulo,ako to píšem v tomto príspevku. Jednotlivé periódy sa môžu prelínať,nemajú rovnaké trvanie,ba niekedy sa na istý čas strácajú a znovaobjavujú. Vždy mi to pripomenie scénu z evanjelia,v ktorej sa hovorí o tom,ako štyria nosiči spustili ochrnutého cez strechu domu Ježišovi k nohám/Mk 2,1-12/. Nosiči najprv reagovali na správu,chýr o Ježišovi. Stačilo im vedieť,že na scéne sa objavil učiteľ,rabbi,ktorý aj lieči a aj kriesi zmŕtvych. Ďalšie štádium hovorí o to,že k Ježišovi sa mohli najistejšie dostať cez konkrétneho človeka,ktorého si Nazaretský určite všimne. Nie div,že sa ujali ochrnutého človeka/možno z príbuzenstva/. Ježiš mal vždy ku chorým ľuďom veľmi blízko. Použili dobrú taktiku,ktorá spočívala v tom,že otvorili časť strechy a postihnutého človeka spustili Pánovi k nohám. Uvažovali správne. Ježiš nemohol nereagovať,keď bol svedkom takého úsilia a viery. Ochrnutý človek a jeho nosiči, sa síce zvláštnym spôsobom, ale predsa len udomácnili v dome,v ktorom bol Ježiš na hosťovaní. Čhýr o Ježišovi ide stále. Od niekoho sa síce odbije ako od steny,ale u niekoho sa "prichytí" t.j. slabo,ale predsa udrží. A drží sa ako kliešť. Potom prichádzajú na scénu ľudia. Takí,ktorí sa pre zmenu, držia ako kliešť Slova života. Snažia sa v tomto svete žiť podľa vôle Ježiša Krista. Tým si získavajú obdiv hľadajúcich a duchovne hladných duší. Stáva sa z nich magnet,ktorý priťahuje všetko,čo  túži po vyšších veciach. Nezabudnime na "udomácnenie sa" v Pánovom dome-Cirkvi. Takéto udomácnenie chvíľku trvá. Má podobu situácie duchovného "migranta",ktorý si hľadá nový domov s tým,že sa už do svojho pôvodného domu vrátiť nemieni. Musí sa prehrýzť cez rôzne zákonitosti, musí stráviť všeličo nečakané a na prvý pohľad nepochopiteľné. Musí dospieť do štádia, v ktorom si povie:tak a tu som doma! Vtedy pochopí,že atmosféra nového domova je prajnejšia pre dosiahnutie spásy,ako bol doterajší život.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára