utorok 8. januára 2019

Iná cesta.

V blízkom príbuzenstve máme niekoľko detí cca do štyroch rokov. Raz som bol svedkom,ako jeden z nich,štvorročný chlapec,zjavne ovplyvnený bojovníkmi nindža,sa pokúšal preskočiť kovovú bráničku do ich dvora. Nemal to ľahké,lebo bol v plnej "zbroji". Ovešaný rôznymi predmetmi,ktoré imitovali vyzbroj bojovníka nindža sa rozbehol z istej vzdialenosti k prvému pokusu. Rozbeh bol dobrý,no napriek tomu zostal mladý bojovník nindža stáť asi meter pred bráničkou. Nevzdal sa. Pomaly sa vrátil na štartovaciu čiaru. Nastal čas druhého pokusu. Znova nasledoval rozbeh,tentoraz už bez zastávky pred bráničkou. Pokus bol neúspešný,lebo chlapčisko narazilo na plechové pole bráničky a pomaly sa zosunulo na zem. Napodiv,ani toto fiasku ho neodradilo od reparátu. Do tretice rozbeh,odraz takmer ideálny,slušný výskok a ..nič. Chlapec uviazol na hornom ráme bráničky a nemohol ani vpravo ani vľavo. Ktosi mu naveľa pribehol na pomoc a sňal neúspešného bojovníka z bráničky na zem. Medzi tým sa celá pospolitosť dospelákov váľala od smiechu,lebo počínanie chlapca bolo komické. Na záver svojej šou chlapec konštatoval:musí byť aj iná cesta. Niekedy sme Bohu vďačný za to,že nám ukáže druhú cestu. Vďacní za ňu boli traja mudrci. Navštívili Herodesa a potom Betlehem,kde vzdali príslušnú úctu a poklonu Mesiášovi. Keď sa ich misia skončila,"inou cestou sa vrátili do svojej krajiny"/ Mt 2,12/. Inú situáciu opisuje sv. Marek/ Mk 6,34-44/. Apoštoli dostali od Ježiša pokyn,aby sa pričinili o nasýtenie niekoľkotisícového zástupu. Oni zostali ohúrení a svoje počudovanie vyjadrili takto:"Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?". Tým nepriamo naznačili,že potrebujú nájsť inú cestu. Lebo cesta nákupu chleba bola nereálna. Počas vianočných sviatkov vyznávame,že Boh sa stal človekom,Boží Syn prijal ľudskú prirodzenosť. Boh je všemohúci. Niekedy sa pýtame,či Boh nemohol nájsť inú cestu k našej spáse? Inú ani nehľadal. Táto "vianočná" je optimálna. Alternatívu nebolo treba hľadať. Občas v živote precitneme,lebo zistíme,že žijeme dosť "pozemsky". A takto aj zmýšľame. Neuspokojuje nás to. Začneme hľadať niečo iné-hlbšie. Začneme sa pýtať,či pre nás neexistuje iná cesta. Áno,existuje. Je to cesta evanjelia. Ak si Boh zvolil "cestu človeka",aby nás vykúpil,tým naznačil,že pre nás je pripravená "cesta Božia".

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára