utorok 15. januára 2019

Univerzál.

Sledujem hokejové stretnutie najvyššej súťaže v Čechách. Komentátor povedal zaujímavú myšlienku. Povedal:v dnešnom hokeji musia všetci hráči ovládať všetko. Brankár. Boli časy,keď musel stáť ako prikovaný k bráne celý zápas. Ak by urobil krok navyše,už bol považovaný za hazardéra. A dnes? Brankár musí vedieť narábať hokejkou tak dobre ako hociktorý hráč v poli. Musí vedieť rozohrávať puk a navyše skvele korčuľovať,nielen tak sa pridržiavať bránky. A čo obranca? Prototypom moderného obráncu je bek,ktorý nielen bráni a zúrivo odbíja puk od vlastnej brány,ale dokáže založiť útok a prudko vystreliť. A čo útočník? Ten sa nemôže spoliehať iba na svoj "nos na góly",ale sa musí bleskurýchlo vrátiť do vlastného pásma a pomáhať v obrane. Suma sumárum-všetci musia ovládať všetko. Čo všetko musí ovládať dnešný kresťan? Mal by byť univerzálom. Má sa venovať rôznym činnostiam,podľa možnosti čo najdokonalejšie. Pomôžme si evanjeliom/Mk 1,29-39/. Nech je nám vzorom sám Ježiš. Kresťan musí vedieť počúvať,čo mu hovoria. Najmä,ak ide o správy týkajúce sa biedy ľudí. Musí sa ich ujať a chápavo dotýkať,najmä svojim srdcom. Musí vedieť,že bude viac či menej konfrontovaný s rôznymi formami zloby. Nemá zabúdať na to,že občas treba zájsť do ústrania a stráviť čas s Bohom. A ešte má vedieť,kedy má odísť. T.j. zanechať činnosti a vzťahy,ktoré môžu zájsť príliš ďaleko,a to v dobrom i v zlom. Odhadnúť,kedy sa nejaká situácia blíži k hraničnej a hrozí nebezpečenstvom. Kristus vedel všetko. A to preto,lebo jeho poslanie je univerzálne.Spásu ponúka  všetkým ľuďom. Kresťan sa má snažiť napodobniť ho. Primerane svojim možnostiam. Máme mať odvahu a pokoru,aby sme sa od Ježiša učili celý život.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára