streda 9. januára 2019

Využiť potenciál.

Film Čierni baróni som videl snáď stokrát. A keď ho budú niekde vysielať zas,pozriem si ho. Ide o smutno-satirický pohľad na obraz našej armády v päťdesiatych rokoch minulého storočia za ministra Čepičku. Jedna sekvencia filmu hovorí o tom,ako v pracovnom útvare  /známe PTP/ hľadali velitelia človeka,ktorý by choval ošípané. Jeden z nich zistil,že medzi vojakmi sa nachádza "doktor". Dali si ho zavolať a oznámili mu,že ho preradili do chlieva. Nádejali sa,že je to zverolekár. Nemal inú možnosť,iba sa podriadiť. Nikomu neprekážalo,že išlo o doktora práv...Keď celá vec vyšla najavo,jeden z veliteľov sucho konštatoval:"doktor ako doktor". Tomu sa vraví využitie potenciálu človeka. V určitých častiach evanjelia sa nám zdá,akoby apoštoli boli iba nemými svedkami a pozorovateľmi toho,čo robí hlavný aktér-Ježiš. Sv. Marek píše o zázračnom rozmnožení chleba/ Mk 6,34-44/. Apoštoli sa ocitli akoby v úlohe štatistov,keď ich Ježiš vyzval,aby "dali zástupom jesť". Nemožno ich však považovať za nekompetentných,lebo skoro všetci sú biologickými otcami a tým pádom aj živiteľmi rodín. Všetci veľmi dobre vedia,čo to znamená:dajte im jesť. Pri inej príležitosti sa učeníci " namáhali pri veslovaní" cez rozbúrené more/ Mk 6,45-52/. Nikto z nich a ani z nás nemusí byť z tejto scény šokovaný,lebo sú medzi nimi aj bývalí rybári,ktorí nie raz museli na mori bojovať o vlastný život. Ježiš Nazaretský,ten vie využiť potenciál človeka! Aj napriek tomu,že ten nemusí ani vedieť,že Boh robí cez neho veľké veci. Apoštoli sa osvedčili v dvoch dôležitých činnostiach-v ochote zháňať pokrm a živiť a v úsilí neustáť v boji s rôznymi nepriaznivými okolnosťami života. Toto dokáže väčšina z nás ,bez ohľadu,aké máme povolanie. Ľudí treba živi a posilňovať v každej dobe a v každom povolaní.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára