piatok 11. januára 2019

Nie je krst ako krst.

Pri rozhovoroch s mladými ľuďmi sa snažím o to,aby som sa veľa podučil. Áno,aj od mladých sa môžeme my starší učiť. Raz som sa spýtal mladého otca,ako sa prepracoval k tomu,že chce dať pokrstiť svoje prvorodené dieťa. Rozhovoril sa. Dieťa sa narodilo na jar. Otec cítil,že ku krstu treba dospieť. Preto sa sním veľmi neponáhľal. Medzi tým chodievali k ním na návštevu blízki i vzdialení príbuzní. Bola to veriaca,kresťanská rodina. Tetky z rodinného pléna vediac,že s krstom  sa otáľa,zobrali opraty zodpovednosti do vlastných rúk. Vždy v nestráženej chvíli fŕkali na dieťa svätenú vodu,značili ho na čielku znakom kríža a na diaľku,cez stenu žehnali krížom zo steny. Keďže išlo o veriacu rodinu,ich počínanie je do istej miery pochopiteľné,ale zároveň komické a provokujúce. Otec dieťaťa,vidiac tieto posvätné tortúry,napokon rohodol a povedal:v septembri bude krst! A tak sa aj stalo. Povedal:"dospel čas pre skutočný krst". Jánovo evanjelium prináša zaujímavú scénu. Hovorí sa v nej o tom,že istý čas existovali paralelne dva krsty-Ježišov a Jánov /Jn 3,22-30/. Ktosi prišiel za Krstiteľom a oznámil mu:"Rabbi,aj ten,čo bol s tebou za Jordánom, a ty si mu vydal svedectvo/ Ježiš/,tu krstí a všetci idú k nemu". Aká bola reakcia proroka na túto skutočnošť? Jednoznačná:"On musí rásť a mňa musí ubúdať". Akoby chcel vyhlásiť:dozrel čas pre skutočný krst! Medzi krstom Jánovým a Ježišovým bol rozdiel. Ján krstil na znak pokánia a vnútornej očisty. Ježišov krst,ktorý vysluhujeme stále,má moc spásy. Ján vedel,že musí z duchovnej scény odísť. V Ježišovi je plnosť dokonalosti. Od toho treba odvodiť aj účinnosť sviatostného krstu,ktorý bude Cirkev,z Ježišovho poverenia, vysluhovať do konca čias. Jánove rituály krstu pri Jordáne mnohých pripravili na pozíciu pripravených na sviatostný krst,ktorého vysluhovaním poveril Pán svojich učeníkov. Nezanedbávajme príležitosť pripraviť iných na prijatie sviatosti krstu: príkladom,povzbudením,nápadom,usmernením,jemným posunutím atď. Často potrebujú čas na zrelé rozhodnutie. Modlime sa za tých,ktorí s krstom dieťaťa váhajú. Pomôžme im citlivo,aby povedali:dospel čas pre krst.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára