streda 2. januára 2019

Profil Jána Krstiteľa.

2.januára 2019 som videl na RTVS zaujímavý dokumentárny film s názvom: Pavúk. Zaoberal sa životným príbehom slovenského horolezca storočia Paľa Pochylého. Ide o paradoxnú skutočnosť,no pripomína mi profil Jána Krstiteľa. Dovolím si uviesť niekoľko postrehov. Z filmu vyplynulo,že Pochylý bol tak trocha zvláštny človek so samotárskymi sklonmi. Bol nekonvenčným človekom. Označovali ho za "sólolezca". Obvykle nepotreboval nijakú podpornú skupinu ľudí. Medzi jeho vrcholné výkony patril prechod hrebeňom Vysokých Tatier v zimných podmienkach. 162 km prešiel sám za 14 dní. Odborníci hovoria,že táto trasa nie je extrémne fyzicky náročná. Náročné je to najmä po stránke psychickej. Byť sám,vo fujavici,v mraze,to nie je jednoduché. Keď ste dvaja,to sa ešte dá. Jeden je pre druhého oporou. Ale sám? Všimnime si Jána Krstiteľa. Je sám,ktorý musí na kohosi ukázať prstom a povedať:toto je Boží Syn! Krstiteľ išiel "sólo". Bol sám,jediný,ktorý mal túto vzácnu kompetenciu od Boha. Vieme sa vžiť do jeho situácie? Aký to bol nápor na jeho psychiku! Byť sám s týmto posolstvom a riskovať vlastný źivot. Riskovať,že vás budú označovať za blázna,rojka a naivného človeka,to nie je príliš radostná perspektíva. Napokon Ján skonštatoval:"Hľa,Boží Baránok,ktorý sníma hriech sveta"/ Jn 1,29-34/. Vo filme zaznieva hlas Pavúka. Hovorí,že najťažšie sú prvé tri,štyri dni v lone vysokohorskej prírody. Potom si zvykneš,lebo "splynieš" s prírodou. Ján Krstiteľ bol neustále konfrontovaný s rôznymi neprajníkmi. Jeho pôsobenie určite nebolo ľahké. Zvykol si. Prijal svoju úlohu v živote. "Splynul" so svojim poslaním. Jeho život bol jeho poslaním. A opačne: jeho poslanie bolo jeho životom. Takto je to jednoduchšie na prijatie kríža. Namiesto odporu,prijatie toho,čo má prísť. Vidím spoločné rysy týchto dvoch velikánov. Žili v rôznych dobách,mali rozdielne poslanie. Ale vyznačovali sa spoločnou myšlienkou slobody človeka. Pochylý pretavil túžbu po slobode v heroickom zápase s prírodou. Ján poukazoval na slobodu nadčasovú,lebo ona sa týka možnosti prijať Mesiáša ako vysloboditeľa z otroctva.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára