piatok 28. júna 2019

Postavenie kňaza.

Kňazovi sa dnes dostáva špeciálneho postavenia. V dobrom i v zlom. Pokiaľ ide o škandál,má vyárendované miesto v periodikách,ktoré si na kňazských zlyhaniach zgustnú. Na druhej strane väčšina veriacich rešpektuje jeho špeciálne postavenie,ktoré zastáva pri oltári,pri svätej omši a pri iných posvätných úkonoch. Pripomína mi to situáciu, v ktorej sa ocitol kráľ Dávid. Ide o udalosti,ktoré sú uvedené v Prvej knihe Samuelovej,kapitoly 21 a 22. V čom spočíva jeho špeciálne postavenie,ak berieme do úvahy vyššie spomenuté texty? 1,Dávid navštívil kňaza Achimelecha. Kňaz sa ho spýtal:"Prečo si sám a nik nie je s tebou?" Kristov kňaz budú dojem,že je sám.  Tak to niekedy cíti. Nemyslíme na osamotenosť,ale postavenie,ktoré naznačuje,že je so svojimi názormi podľa evanjelia,úplne sám. Dokonca aj medzi veriacimi nenechádza vždy pochopenie pre svoju službu a oni mu niekedy dávajú pocítiť,že zostal sám. Je ťažké zostať sám,keď ostatní idú iným smerom,viac sa orientujúc podľa ducha sveta,ako podľa Kristovho evanjelia. Kňaz má občas pocit,že reprezentuje niečo,čo vyšlo z módy,čo sa už dnes "nenosí". Otázka,ktorú položil Achimelech Dávidovi:prečo si sám?,je nadčasová. Kňaz musí dokazovať,že sami zostali tí,ktorí sa odklonili od Ježišovej náuky,hoci paradoxne môžu predstavovať matematickú väčšinu Počítajú sa tí,ktorí zostali pri Kristovi a jeho Cirkvi. 2,Dávid na kňaza nalieha,aby mu dal chlieb,lebo bol hladný. Kňaz odpovedal:"Nemám poruke obyčajný chlieb,ale iba posvätný chlieb". Achimelech mu dal posvätný chlieb,lebo tam ani iný nebol. Novozákonný kňaz si vybral spomedzi chlebov. Svojim duchovným zrakom viery videl iba jeden chlieb-eucharistický. Fyzickým zrakom vidí rôzne chleby,ako súčasť jedálného lístka. Vie,však,že pokiaľ bude chcieť nasýtiť svoj hlad po večnosti,tieto chleby mu stačiť nebudú. Preto si vybral Pánovo Telo,ako hlavný pokrm na cestu spásy. Toto bude jeho každodenné poslanie-premieňať na oltári dary prírody na pokrm vznešenej hodnoty a podávať tým,ktorí lačnejú po žírnych lánoch nebeského pokrmu. Iný,výživnejší chlieb, tu ani nie je...Viera nám pripomína,že pravý Chlieb je ten,ktorý zostúpil z neba na oltár Cirkvi. 3,Rozhovor medzi Dávidom a Achimelechom sa dramaticky rozvíja. Kráľ sa pýta:"Máš tu poruke kopiju alebo meč? Svoj meč ani zbraň som si nevzal so sebou,lebo kráľova úloha súrila". Kristov kňaz sa rozhoduje pre meč Božieho Slova. Svoje zbrane t.j. zdanlivé prednosti,musí opustiť,lebo by mu v službe oltára neposlúžili tak,ako meč Božieho Slova. Pánovo volanie tak súrilo,že nebol schopný sa zmobilizovať so svojimi zbraňami a postaviť sa s nimi do zápasu za Božie kráľovstvo. Stále platia Dávidove slová,ktoré povedal,keď sa dozvedel,že môže siahnuť po meči,ktorým zabil Filištínca Goliáša:"Nijaký iný sa mu nevyrovná,daj mi ho". Kristov kňaz je presvedčený o účinnosti Božieho Slova. Vie,že,nijaké iné slovo sa mu nevyrovná. Preto po ňom zatúži a povie Bohu-daj mi ho! Najprv sa musí Slovo zmocniť jeho samého,musí ho premieňať a pripodobňovať Kristovmu obrazu. Až potom je pripravený ísť s mečom Slova do terénu a zrážať ním lži,podvody,rúhania a neprávosti doby. Ak sa ho niekto opýta,že čo má poruke,ukáže na poklad Svätého Písma,ktorý ani nevyčerpe počas svojho života. Nedávno som počul zaujímavú myšlienku. Ktosi povedal:"Ak sa chceš napiť z prameňa a uhasiť smäd,musíš, rukou siahnuť do hĺbky,načrieť a tak piť". Ak by nebolo Svätého Písma,ťažko by sme a neúspešne, hľadali niečo,čo by sa mu z hľadiska hĺbky,aspoň priblížilo...4,Po tomto stretnutí,kráľ Dávid opustil Achimelecha a išiel do jaskyne Odollam. Svätopisec píše:"Zhromaždili sa k nemu všetci,čo boli sužovaní,zadĺžení a zatŕpknutí v duši,a stal sa ich vodcom". Kňaz je vyzbrojený Božou výzbrojou. K dispozícii má Chlieb chlebov a meč Slova. Vtedy prichádzajú k nemu všetci,ktorých tento svet zúbožil a ožobráčil. Kňaz sa stáva vodcom najmä takých. Vidia v ňom jediné útočisko,lebo iní vodcovia,s dokonalejším pozemským potenciálom ,sklamali ich dôveru. Kňaz,takto vyzbrojený,je možno pre svet komickou postavičkou. Pre tých,ktorí hľadajú zmysel života,sa práve on javí,ako Boží posol,lebo prináša úľavu,má v rukách prostriedky,ktoré zbavujú zloby a nečistoty a posilňujú v životných zápasoch. Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,pripadá Deň modlitieb za posväcovanie kňazov. Modlime sa za nich,aby dávidovsky objavili prostriedky hlásania evanjelia a posväcovania v tých,ktoré Cirkev už dveticíc rokov odporúča. Kňaz nosí Kristovu výzbroj. Tá mu sedí najlepšie. Inej,dokonalejšej,ani niet.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára