sobota 1. júna 2019

Beznádej alebo príležitosť.

Možno bol už každý z nás v situácií,v ktorej rezignovane konštatoval:"Nevidím tu nijaké riešenie!" Ide o stav núdze a určitej beznádeje,kedy podľa nášho názoru,neexistuje nijaká schodná cesta. A uprostred tejto biedy niekto vstane a povie:"Ja tu vidím určité riešenie". Vtedy máme pocit,že sa nad nami rozjasnilo,že sa pomyselné chmáry rozplynuli a zasvietilo slnko. Skutky apoštolov opisujú o.i. aj dramatickú situáciu súvisiacu s umučením sv.Štefana/Sk 7,55-60/. Situácia sa zdá pre prvotnú Cirkev ťažká až bezvýchodisková. Čo iné si mohli myslieť kresťania,keď sa dozvedeli,že pilier života Cirkvi-sv.Štefan,skonal mučeníckou smrťou? Paradoxne on sám,prvomučeník, vidí situáciu tesne pred svojou smrťou opačne. Hovorí:"Vidím otvorené nebo..." Tu sa naplňajú slová Písma:"Ale kde sa rozmnožil hriech,tam sa ešte viac rozhojnila milosť"/Rim 5,20/. Napriek rôznym ťažkostiam a problémom doby,napriek mnohým polozúfalým,či priam zúfalým rozpoloženiam súčasného života,sa znova "otvorilo nebo". Nemôžeme nevidieťotvorené nebo aj toto leto...Prečo? 1,Lebo aj tento rok,práve v tomto období,mnoho detí prvýkrát prijalo eucharistického Krista. Túto situáciu nemôžeme charakterizovať inak,ako "otvorené nebo". Boh,vo svojej dobrote nadeľuje zo svojej štedrosti,lebo nedospelé deti prijímajú pokrm dospelých. Fyzicky,biologicky nedospelé deti majú podiel na Chlebe dospelých. Ide o Chlieb dospelých,lebo všetci,ktorí ho prijímajú,dospeli k prijatiu najvyššieho duchovného dobra,ktoré sa nachádza v Eucharistii. Väčší zdroj duchovného dobra tu na zemi už neexistuje. Otvorilo sa nebo a v hojnosti rozlialo milosti na deti,ktoré možno ešte nemôžu prijať fyzicky pokrm určený dospelým podľa dátumu narodenia,ale už ochutnali z vrcholného pokrmu určeného pre večný život. 2,Lebo aj tohto roku mnoho mladých ľudí prijme sviatosť birmovania. Konštatujeme,že boli povýšení v duchovnom slova zmysle. Pred niekoľkými dňami sme počuli v správach,že prezident republiky, ako najvyšší predstaviteľ ozbrojených síl, vymenoval niekoľko ľudí do hodnosti generála. Týka sa to polície aj armády. Každý rok  Najvyšší Pán povyšuje veľa ľudí do stavu svedka viery. Takým sa stáva niekto,kto prijal dary Ducha vo sviatosti birmovania. Vyššia hodnosť pre kresťana na tomto svete už byť nemôže. Svedok viery je vrcholom. Takým má zostať až do konca pozemského života. Akékoľvek povýšenie pozemského charakteru býva často spojené so závisťou,nevraživosťou,intrigami. No duchovné povýšenie vo sviatosti birmovania navodzuje atmosféru vďačnosti Pánovi,že si vybral svedkov pre zápas s týmto svetom. 3,Nebo sa otvára,lebo aj tohto roku vyjdú do vinice Pánovej noví ohlasovatelia evanjelia. Nebudú robiť viditeľné zázraky. Základ ich činnosti sa orientuje na vnútro človeka. Tento proces nebýva často postihnuteľný voľným okom. Aj premenenie,ktoré sa koná na oltári,neulahodí ľudskému oku,ale duši,ktorá sa otvára pre požiadavku viery. Z toho vyplýva,že vybrať si takéto životné povolanie,nie je vôbec jednoduché. Dnes letia veci,ktoré sú viditeľné navonok a to hneď,akoby na počkanie. Kňaz koná dielo,ktoré si počká na večnosť. V tomto svete sa možno krčí v kúte nezáujmu a opovrhnutia,no pre tých,ktorí sa vedome vybrali cestou spásy,predstavuje podmienku,ktorá sa nedá obísť,alebo nahradiť. Kňaz je ten,ktorý môže nazerať do hĺbky Božieho tajomstva. Z titulu svojej vysviacky má k Bohu blízko,ale túto výsadu musí rozvíjať. Ak by to nerobil,predstavoval by iba povestnú judášovskú smidku,ktorú zradca namočil do Ježišovho pokrmu čistoty. Každý,kto prechádza okolo kostola a vidí a počuje,že prebieha bohoslužba,má vedieť,že nebo je otvorené. Každý,kto sa stal adresátom nejakej služby,či obety,nech vie,že sa preňho otvorilo nebo. Ten,kto vyšiel zo spovednej miestnosti z čistou dušou,je uzrozumený s faktom,že Boh mu otvoril nebo a udelil milosť odpustenia a úľavy. Ba,Boh to zariadil tak,že nebo môžeme otvoriť jeden druhému. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára