pondelok 3. júna 2019

Niekedy málo je viac.

Mnohí sme s napätím sledovali hokejový šampionát,ktorý organizovalo Slovensko/2019/. Po každej odohratej tretine čakajú na hráčov novinári a chcú odpovede na niektoré otázky. Nech sa redaktor opýta  na čokoľvek,slovník hokejistu je striedmy,stručný,zauživaný. Väčšinou sa obmedzuje na nasledujúce zvraty:ideme od zápasu k zápasu,nakoplo nás to,nepadá to tam,dotiahnuť do víťazného konca,musíme sa dať dokopy atď. Nečudujem sa im. Sú tam preto,aby hrali hokej a nie rečnili. A niekedy im do reči vôbec nie je,tak ako každému z nás...Skutky apoštolov hovoria o tom,že Pavol zavítal do Efezu/Sk 19,1-8/. Našiel tam zopár učeníkov a pokrstil ich. Zdá sa,že im veľa nehovoril. Jeho slovník bol obmedzený na niekoľko viet. Bol stručný,ale bolo v ňom všetko podstatné. Zistil,že boli krstení iba krstom Jána Krstiteľa,čo s určitosťou nemohol považovať za krst sviatostný. Preto iba stručne dodal:"Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu,aby uverili v toho,ktorý prichádza po ňom,to jest Ježiša". Potom ich pokrstil v mene Pána Ježiša. Pavlova katechéza bola teda stručná,veľa slov a zvratov neobsahovala. Nebolo treba. Základ,ktorý položil Ján Krstiteľ,tam bol. Pavol na to úspešne nadviazal a vyslúžil sviatosť krstu. Koľko situácií,ktoré zažijeme,považujeme za banálne?! Len za epizódne. A koľko z nich Boh pre nás chystá preto,aby sa stali základom pre niečo väčšie?! Na to nikto odpovedať nevie. Každá krivda a neprávosť,ktorú znášame,každý kríž a obeta,či nepríjemnosť,môžu byť podstatou niečoho väčšieho,čo bude nasmerované do večnosti. Ale aj drobný prejav radosti,nádeje,milý rozhovor,drobné slovko povzbudenia,chápeme ako vklad do veľkého diela Božieho kráľovstva.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára