štvrtok 11. júla 2019

Horlivosť.

Určite všetci poznáme situáciu,kedy niekoľkými slovami,slabikami, vyjadrime podstatu nejakého javu. Nedávno mi ktosi povedal na adresu iného človeka toto:"Veď,vieš,že on je do všetkého taký-hrr,hrr.." Hrr,hrr,ako oficiálna definícia by neobstálo v nijakej vede. Ale,v bežnej komunikácii to stačí na to,aby sme takto charakterizovali človeka,ktorý sa hrnie do všetkého,ale máločo z toho zvládne a dotiahne do konca. Na druhej strane si predstavme počínanie človeka,ktorý dokáže byť motivátorom vysokej kvality. Už po prvých jeho slovách sa vám chce vyskočiť a ísť a konať niečo hodnotné. Priam počujete,ako vás nabáda:hor sa!vstaňme a poďme! Pri čítaní úryvku z diela sv. Benedikta sa dozvedáme čo to o horlivosti. Svätec píše svojim spolubratom,že existuje správna horlivosť od Boha,ktorá "oddeľuje od chýb"/porov. LH III.,s.1644/. Dobrú horlivosť nemôžeme dávať do súvisu s vyššie uvedeným-hrr,hrr...No, s tým-hor sa!,určite áno. Kto chce byť horlivý,nemôže byť hrr,hrr do všetkého. Vtedy urobí málo dôkladných a dokonalých vecí. Hrr,hrr na to nestačí,ale ani prílišné otáľanie. A tak je dobre,že niekedy počujeme akoby -hor sa!. Treba byť rýchly,pohotový pri konaní dobra,ale s jasným úsudkom a zacieľením na konkrétnu skutočnosť. Ten,kto je hrr do všetkého má možno dobrý základ pre to,aby sa naučil zjednotiť pohotovosť s myšlienkou a úsudkom. Vtedy môžeme povedať,že s takýmto prístupom horlivosti  vykonáme v službe evanjelia veľkú službu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára