streda 17. júla 2019

Nehodiace sa.

Počas svojho života vyplňujeme množstvo formulárov a štatistík. Týka sa to života osobného,rodinného i pracovného. Je tam veľa kolónok,ktoré musíme vyplniť rôznymu údajmi. Niektoré sú jednoduché,iné zložité,a tak často hundreme na bujnú byrokraciu. Až nám odľahne,keď nájdeme poznámku:nehodiace sa škrtnite. Povieme si:kiežby  bolo toho nehodiaceho čo najviac. Sviatok pustovníkov je pre dnešného človeka akousi raritou. Má pocit,že do slovníka moderného človeka sa výraz-pustovník nehodí. Najradšej by ho vyškrtol. A to navyše s veľkou úľavou. Tak či tak,pustovnícky spôsob života nebol a nebude pre každého. Svedčia o tom aj Ježišove slová:"Zvelebujem Ťa,Otče,Pán neba i zeme,že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým"/Mt 11,25/. Každopádne pustovnícky spôsob služby Bohu nikdy nestratí na aktuálnosti. Vždy bol je a bude podstatným prvkom a súčasťou duchovnej sily Cirkvi. Jediné,čo je nehodiace sa pre koncepciu Božieho kráľovstva je hriech. Zaujímavé je,že ľudstva sa ho neusiluje vyškrtnúť,ako nehodiaci sa prvok života s Bohom. A ak áno,tak iba tak,naoko,aby sa nepovedalo. Chaotické a občasné snahy o vyškrtnutie hriešneho spôsobu života nemôžeme považovať za sytematický boj s hriechom. Až na základe tejto skúsenosti sa môžeme presvedčiť o dôležitosti odriekavého spôsobu života,ktorý sa,za pomoci Božej milosti,javí,ako veľmi účinný prostriedok na odstránenie hriešnych návykov. Vyškrtnime z duše hriech,nie liek. Odriekanie nás uzdravuje a pripravuje pre Božie kráľovstvo.  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára