sobota 7. augusta 2021

Chlieb z neba

Zvykli sme si na to, že cez mestá a obce prechádzajú pojazdné predajne. Výnimkou nie je ani predajňa s chlebom a pečivom. V priebehu niekoľkých minút sa zbehne početný zástup záujemcov o pečivo a vyberá si tovar. Istý starší pán spomedzi kupujúcich má povesť človeka, ktorý pri nakupovaní špekuluje a zdržiava ostatných. Tí iba bezmocne prešľapujú z nohy na nohu a hundrú. Táto jeho prax je zameraná najmä na výber a kúpu chleba. Jeden druh sa mu nepozdáva, leba má také a také vlastnosti...Keď predavač ponúkne iný druh, zákazník znova na ňom niečo nachádza, čo mu prekáža v kúpe...atď. Ľudia, ktorí netrpezlivo čakajú, kým odíde, pološepky hundrú a hovoria:" Zdržiava. Prečo nekúpi chlieb, aký je v ponuke. Veď chlieb je ako chlieb".

    Pán Ježiš počas svojho účinkovania hlásal, že "on je chlieb, ktorý zostúpil z neba" /Jn 6,41/. Židia spozorneli. Hovorili si:akýže on môže byť chlieb z neba, keď vyrastal medzi nami! A okrem toho-chlieb ako chlieb. Pýtali sa:Hovorí o inom chlebe, aký bežne denne pripravujeme? Ani netušili, akú správnu otázku, nadčasovú, nastolili! V čom je iný tento eucharistický chlieb, o ktorom Pán hovorí, že je jeho  telom? Pomôžme si úryvkom z Prvej knihy Kráľov, v ktorom sa hovorí o prorokovi Eliášovi / 1Kr 19,4-8/.

    1.,Eliáš sa Bohu ponosuje a hovorí:"Pane, už nevládzem!". Človek, ktorý nevládze je vysilený. Potrebuje dodať silu, potrebuje posilu. Týka sa to úbytku telesných aj duševných síl. Eucharista dáva všetkým ľuďom, ktorí sú vysilení, tú primeranú posilu, aby vládali niesť svoj kríž. Žiaľ, niekedy sa pripravujú o silu tým, že nechávajú svetu možnosti, aby ich o drahocenné sily okradol. Najmä pôžitkársky spôsob života vedie k tomuto bezútešnému stavu. Euch. dáva ľuďom silu, aby tento trend zastavili. Biskup Anastáz Sinajský v kázni na sviatok Premenenia Pána hovorí:" Opusť telo, zanechaj stvorenia a obráť sa k Stvoriteľovi..." /Liturgia hodín IV. s.1302/. Týmto nám zanechal  hodnotné svedectvo, zmyslom ktorého je doplnenie duchovných síl, za pomoci prijatia euch. milostí. Nie je dobré nechať sa vysíliť pôžitkami sveta, je lepšie unaviť sa pri obeti a konaní spravodlivosti.

    2.,Prorok Eliáš je k sebe sebakritický. Hovorí Bohu:"Pane, veď ja nie som lepší ako moji otcovia". Pane, veď ja nie som lepší...Koho by nehnevalo, že sa nestáva lepším a dokonalejším človekom i kresťanom?! Väčšina z ľudí má v sebe tieto pohnútky, ale bývajú sklamaní zo svojich slabostí. Hovoria si, že chcú byť lepší, urobia pre to aj zopár krokov, ale nie sú vytrvalí a znova padnú. 

    Niekoľko týždňov sme sledovali LOH v Tokiu. Najmä v ľahkoatletických disciplínach sme často počúvali výraz-lepší čas, potrebujeme lepší čas, keby som mal lepší čas...Pozemský život je dobrým časom na získanie večného života. Iný, lepší už nebude. Máme ho využiť tak, aby sme sa stávali lepšími. Euch. nám dáva silu, aby sme sa pri "stávaní sa lepším", neunavili a nerezignovali. Každý, kto sa čo i len trocha pokúsil o stupeň vyrásť v konkrétnej čnosti, ocení pomoc z Pánovho oltára. Bez Chleba z oltára, bez Chleba z neba nie sme schopní stávať sa lepšími.

    3.,Prorok Eliáš sa od Pána dozvedá, že  sa musí posilniť, lebo má pred sebou ešte "veľkú cestu". Bežne sa hovorí, že niekto má pred sebou dlhú, alebo ťažkú cestu. Eliáš má však pred sebou "veľkú cestu". Môžeme ju charakterizovať aj ako významnú a podstatnú cestu. Cestu do večnosti ani inak nazvať nemôžeme.

    Mnohé historické postavy si získali titul-veľký. Získali ho najmä tým, že dobývali cudzie územia, rozširovali svoje panstvo. Po čase aj tak o všetko prišli. Boh nám chce ukázať skutočnosť, že cesta do večnosti je veľkou cestou, ktorá nemá konkurenciu. A človek, ktorý chce na nej vytrvať, má sa stať veľkým. Nie tým, že dobýva cudzie, ale že chce "dobývať" Ježišovo srdce a získať si jeho priazeň. Keby sa dali prepisovať dejiny, možno by sme niektorým postavám odobrali titul-veľký a navrhli ho iným. Tým, ktorí mali záujem patriť do okruhu Božích priateľov a robili v živote pokánie. Euch. je vhodný, ideálny a dokonalý prostriedok, aby sme sa stali veľkými pred Pánom. Pán nás postavil na veľkú cestu a pripravil pre nás veľké veci. Podľa vzoru Eliáša vstaňme, posilňujme sa Chlebom z neba a zatúžme po večnom spoločenstve s Bohom. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára