utorok 3. augusta 2021

Niečo nové

 Do budovy knižnice vstúpila žena. Pobrala sa k oddeleniu, ktoré bolo zamerané na konkrétnu oblasť. Pristúpila k policiam a vyberala publikácie. Do každej nazrela, prelistovala, čo to prečítala a vzápätí knihu položila naspäť. Po niekoľkých, na prvý pohľad neúspešných pokusoch, sa obrátila na pracovníčku knižnice a spýtala sa:"Niečo novšie nemáte?"

    Keď sa zjavil na scéne náboženského a spoločenského života Pán Ježiš, ľudia spozorneli. Zistili, že prišiel niekto nový. A niektorí zašli ešte ďalej a nadobudli presvedčenie, že už nič novšie nepríde, že novosť života dosiahla svoj vrchol v tomto učiteľovi z Nazareta. Ježiš bol novou autoritou, ktorá sa výrazne líšila od autorít oficiálnych-farizejov a zákonníkov. Ako sa to prejavovalo? Hovorí o tom napr. úryvok Matúšovho evanjelia /Mt 14, 22-36/.

    1.,Apoštoli pristihli Ježiša ako sa osamote modlí. Existuje výraz-solitér. Znamená to, že nejaká skutočnosť sa vyskytuje individuálne, mimo celku. Ale predstavuje aj prívesok s veľmi drahým kameňom. Ježiš sa predstavil ako "Boží solitér". ktorý inšpiruje apoštolov, aby občas zanechali celok-zástup a šli do samoty pred Boha. Ježiš tu vystupuje ako najdrahší "Boží solitér", ako najvzácnejší kameň, ktorý síce "stavitelia zavrhli", ale lesku jeho modlitby a obety sa nevyrovná nič.

    Na druhej strane sú farizeji, ktorí sa radi dlho, naoko, modlievali, mysliac si, že skutočný solitér je iba ten. ktorý je  viditeľný. No chýba mu hodnota a lesk. 

    2.,Byť s niekým na jednej lodi. Ide o frázu, ktorá predstavuje vážnu myšlienku, no my sme jej obsah rozriedili. Evanjelium hovorí, že Ježiš bol počas búrky s apoštolmi na jednej lodi. Skutočne i obrazne. Apoštoli neboli nejakou exkluzívnou spoločenskou vrstvou. Ježiš ich však pripravoval a formoval tak, aby boli schopní ohlasovať evanjelium.

    Farizeji toto odmietali. Zazlievali učeníkom, že ich Učiteľ "jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi"/Mk 2,16/. Oni túto prax zavrhovali. Očividne neboli s ľuďmi na jednej lodi, najmä vtedy nie, keď sa ľud zmietal v morálne búrkovom prostredí života.

    3.,Spasiteľný syndróm. Ide o správanie človeka, ktorý si myslí, že je povolaný zachraňovať iných za každú cenu. Peter, keď kráčajúc po mori, zakričal:"Pane, zachráňa ma!". Jeho reakcia bola nadčasová. Farizeji nepredstavovali nijaký progres. Týka sa to najmä záchrany človeka pre večný život. Peter si uvedomil, že jediným skutočným záchrancom človeka je Pán. Odvtedy mnohí ľudia takýmto alebo podobným spôsobom/Pane, zachráň ma!/ získali milosť pokánia a tým aj večný život. Farizeji, ako záchrancovia človeka, totálne prepadli. Nevstúpili totiž osobne do ľudskej biedy a neangažovali sa v prospech neľahkého osudu vtedajšieho človeka. Odmietli sa "zašpiniť/ vstupom do oblasti odstraňovania fyzickej i duchovnej biedy. Ježiš na ten úmysel obetoval svoj život. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára