streda 18. augusta 2021

Rovnosť u ľudí a u Boha

 Je všeobecne známe, že alkohol, drogy a iné nezriadenosti človeka zložia. Poznačia ho ho psychicky aj fyzicky.  Niekedy nám niekto ukáže takého človeka a povie:"Pozri, kam sa dostal, pozri, na akej úrovni sa nachádza ?!". Má nám to poslúžiť, ako odstrašujúci príklad.  Je isté, že sa nechceme  ocitnúť na úrovni, na ktorú sa dostali tí, ktorí žijú bezuzdne a nezriadene. 

    Už biblické udalosti hovoria o tom, že niektorí ľudia sa dištancujú od iných. Predstavme si farizeja, ktorý sa stretol v chráme s mýtnikom a Bohu povedal:"Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia...ako tento mýtnik"/Lk 18,11/. Robotníci, ktorí boli najatí na prácu vo vinici, povedali vyčítavo hospodárovi:" Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám...."/Mt 20,1-16/. 

    Málokto by bol spokojný, keby ho identifikovali so spodinou spoločnosti, prípadne s tými, ktorí sa nespravodlivo prepracovali na istú úroveň, ktorú si, podľa nás, nezaslúžia. My, máme mať ambíciu, žiť ako Kristus. On pre nás predstavuje úroveň, po ktorej hodno túžiť. Sv. Pavol o tom píše v skratke takto:"...kým vo vás nebude stvárnený Kristus /Gal 4,19/. Paradoxom je, že niektorí sa ku Kristovej úrovni priblížili práve cestou pádu do spodiny spoločnosti. Takýto pád ich zobudil, zaradil následne medzi kajúcnikov a potom postavil na cestu spásy. Našou ambíciou je žiť tak, ako sa vyjadril Apoštol národov:"Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus"/ Gal 2,20/. Takáto úroveň je pre nás primeraná. Ak sa o ňu usilujeme, tak sme na vrcholnej úrovni duchovného snaženia v pozemskom živote.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára