piatok 27. augusta 2021

Hybrid

 Istá renomovaná divadelná scéna naštudovala nové divadelné predstavenie. Jeden z hercov-hlavný predstaviteľ, hral dve postavy-kladnú a zápornú. Počas predstavenia sa vždy prezliekol a na scénu prišiel vždy oblečený podľa toho, akú postavu stvárnil, kladnú alebo zápornú. Išlo o obdivuhodný výkon, nielen herecký, ale aj športový. Za svoj výkon zožal nielen ovácie publika, ale ani odborné kruhy nešetrili uznaním. On sám sa vyjadril, že nebolo jednoduché zahrať takýto"hybrid".

    Pojem-hybrid sa u nás už udomácnil. Vyjadruje  celok, ktorý je zložený z dvoch alebo viacerých prvkov, alebo predstavuje akéhosi kríženca na trhu. Spomína sa najmä v súvislosti s automobilovým pohonom, najnovšie aj so spôsobom vyučovania na školách. Ministerstvo školstva odporúča vyučovať počas pandémie hybridme, t.j. kombináciou dištančného a prezenčného spôsobu. Budúcnosť ukáže, čo tieto a podobné hybridy prinesú. 

    Možno budeme prekvapení, keď zistíme, že aj evanjelium nám prináša určitý typ hybridného človeka. Ide o bohatého človeka, ktorý predtým, ako odcestoval, zveril sluhom svoj majetok, aby ho zveľaďovali/Mt /25, 14-30/. Prečo ho definujeme ako hybrid?

    Je v ňom niečo zlého ale aj niečo, čo musíme obdivovať. Na jednej strane je to "tvrdý človek, ktorý žne, kde nesial a zbiera tam, kde nerozsýpal". Táto charakteristika ho usvedčuje ako takého, ktorý v honbe za ziskom sa neštíti použiť ani nespravodlivé prostriedky. Na druhej strane je obdivuhodný v tom, že pozná psychológiu človeka. Sluhom rozdal majetok podľa "ich schopností". Svojich ľudí poznal takmer dokonale. Ku chvále mu slúži aj to, že nikoho z nikoho neposlal preč s prázdnymi rukami. Aj tomu najneschopnejšiemu dal jeden talent. Kto sa vyzná v takomto človekovi? Pripomína herca, ktorý sa počas predstavenia neustále prezlieka, podľa toho, akú postavu práve ide prezentovať, či kladnú, alebo zápornú...

    Hybridný systém zmýšľania dnešnej doby sa môže podpísať pod charakter človeka. Môžeme si zvyknúť na to, že naše správanie môže byť nad limit, pričom budeme ospravedlňovať svoje hriešne konanie, veď je doba hybridov, a to aj v morálnej oblasti...Čím viac sa veci okolo nás dejú hybridným spôsobom, tým viac má platiť evanjeliové:"Vaša reč nech je áno-áno, nie-nie! Čo je navyše, pochádza od Zlého"/Mt 5,37/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára