sobota 14. augusta 2021

Nanebovzatá ("Ulož si veci!")

 


        

         „Ulož si veci!“ Kde počujeme tento hlas najčastejšie? Pravidelne sa ozýva tam, kde sú deti, presnejšie – zaznieva smerom k detským izbám. Obyčajne rodič vydá tento príkaz potom, čo si prehliadne stav poriadku vo veciach v detskej izbe.

         V mnohých z nás tieto príkazy ešte z detstva rezonujú. Podľa stavu uložených vecí môžeme čo-to zistiť aj o ich majiteľovi. Každý človek má v sebe istú hierarchiu hodnôt a tá sa premieta aj do systému uložených osobných vecí.      

         Je dobré, keď okrem hmotných vecí máme istý poriadok aj v oblasti viery a praxe duchovného života. Aj tu sa dá aplikovať príkaz: „Ulož si veci!“ Ak by sme mali záujem a uložili si veci podľa istého poriadku, na poprednom mieste – hneď po Bohu by mala nasledovať mariánska úcta. Ak je dodržané toto poradie, veriaci človek má správne nasmerovanie a jeho život je vyvážený.

         Čo má obsahovať mariánska úcta? To, čo pripomínajú kvety a byliny, ktoré požehnávame na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Dôraz kladieme na tri skutočnosti:

1.) ozdoba;

2.) vôňa;

3.) úžitok.

 

1.) Ozdoba alebo výzdoba

          Kvetmi si zvykneme vyzdobiť prostredie svojho života. Týka sa to interiéru, ale aj exteriéry máme riešené vyberaným spôsobom. Robíme to aj napriek tomu, že kvetinová výzdoba býva prchavá, dočasná alebo sezónna. Napriek tomu nám spríjemní realitu a zároveň odzrkadľuje naše vnútro.

         Pestovaním mariánskej úcty dávame najavo svoje dobré úmysly a prezentujeme snahu bojovať proti hriechu. Úcta k Panne Márii nám spríjemní nevľúdnosť životných zápasov a umožní duši, aby si odpočinula. Pestovaním mariánskej úcty dávame na známosť skutočnosť, že máme dobré úmysly s každým človekom a zároveň vyjadrujeme vďaku za Božie dobrodenia. Môžeme tak učiniť aj skrze chválospev Panny Márie – „veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...“ (Lk 1, 39 – 56)

 2.) Vôňa

Kvety a byliny produkujú vôňu. Vôňa je opakom zápachu a nečistoty a vytláča ich. Je lepšie, keď je vôňa prirodzená, prírodná. Človek, ktorý pestuje mariánsku úctu, vytvára akoby vôňu či atmosféru vo svojom prostredí. Prejaví sa to tak, že prostredníctvom vzťahu k Božej Matke získava schopnosť vytláčať pochmúrnosť, dezilúziu a pesimizmus zo života.

Existujú ľudia, ktorí vytvoria dobrú atmosféru v spoločenstve, lebo sú vtipní, spontánni a spoločenskí.

      V Božom slove evanjelia sa dozvedáme o tom, že výbornú atmosféru vytvorila Panna Mária pri stretnutí s Alžbetou: „Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.“ (Lk 1, 39 – 56)

Takúto atmosféru vytvorí Božia milosť v duši človeka, ktorý sa uchádza o priazeň Božej Matky. Ľudia, ktorí vo svojom živote venujú dostatok miesta Panne Márii, vytvárajú prajnú atmosféru vo svojom prostredí. Dosahujú to aj tým, že sa pravidelne modlievajú napr. modlitbu posv. ruženca.

Takto sa vytvára skutočná duchovná vôňa, ktorá sa umelo vytvoriť nedá. Musí vychádzať z čistého srdca, ktoré odmieta hriech.

 

 3.) Úžitok

Z mnohých bylín, ktoré zbierame, máme úžitok. Z niektorých kvetov máme fyzický pôžitok a z iných úžitok pre zdravie tela i duše. V hierarchii dôležitosti je viac úžitok ako pôžitok. Pôžitok máva krátkodobejší charakter, ale je tu aj nebezpečenstvo, že z častého pôžitku môže vzísť trvalejšia vlastnosť – požívačnosť. Na druhej strane – ak hľadíme na úžitok, môžeme sa dopracovať k užitočnosti v živote.

         Z mariánskej modlitby má duša pôžitok, ale najmä úžitok,
ktorý je potrebný pre spásu. Niekedy sa nám zdravie vráti pri dlhodobom užívaní výťažkov z rastlín a bylín. Pri pravidelnej mariánskej modlitbe sa nám vytvára duchovné zdravie a zdravé ovzdušie. Presne takto hovorí aj chválospev z evanjelia: „hladných nakŕmil dobrotami....povýšil ponížených....“  (Lk 1, 39 – 56)

Takto pod vplyvom mariánskej úcty sa snažíme zdravo žiť. Skutočné zdravie sa dosahuje nielen úkonmi medicíny,
ale aj stabilným úsilím duchovného zápasu skrze mariánsku úctu. Podľa smerníc tohto Božieho slova si takto uložme veci vo svojej duši. Často si pripomínajme výzvu z detstva: „Ulož si svoje veci!“ Takýto poriadok ťa zachová na ceste do nebeského kráľovstva.

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára