piatok 6. augusta 2021

Odísť tam, kde chodí málokto

 Pred niekoľkými dňami ma zaujala istá reklama v TV. Bola to reklama na dovolenku doma. Najprv kamera zachytila dlhý rad nervóznych ľudí, ktorí postávali pri vstupe do akejsi jaskyne. Tempo bolo liknavé, ľudia očividne rozladení. Potom prišiel strih do kopcovitého terénu a na hrebeni vrchu bolo vidieť iba dvojicu lezcov, ktorí pomaličky ukrajovali zo slušnej nadmorskej výšky. K tomu prišiel komentár:"Choďte tam, kam ide málokto".

    Podľa svedectva evanjelia vzal Pán Ježiš so sebou troch učeníkov tam, kam chodil iba málokto. A hlavne nikto s tým úmyslom, žeby videl to, čo videl a zažil Peter, Jakub a Ján /Mk 9,2-10/. Oni sa stali svedkami Pánovho premenenia. Tí ľudia, ktorí prijímajú sviatosti, vidia a zažívajú veľké dobrodružstvo s Bohom. On im umožňuje nazrieť z duchovnej výšky do hĺbky života. Traja z Ježišových učeníkov by túto myšlienku mohli len potvrdiť. Ako a na základe čoho?

    1.,Evanjelista napísal, že Ježišovo rúcho zažiarilo extrémnym leskom a nevídanou belobou. Taký lesk a belobu ešte nevideli. Tí, ktorí prijímajú sviatosti, vidia svojim duchovným zrakom lesk a belobu Božej dokonalosti a po nej zatúžia. Božia beloba ich motivuje, aby kráčali po ceste dokonalosti. Boh im ukazuje, že jeho beloba je síce nedosiahnuteľná, ale zároveň im naznačuje, že v hľadaní  a nasledovaní tejto beloby nájdu zmysel svojho života. Vidieť Boží lesk a belobu priamo, vo večnosti, je pre nás výzvou a motívom pre nasledovanie Ježiša Krista na tomto svete. 

    2.,Svedectvo evanjelia sa zameriava na skutočný rozhovor medzi Ježišom, Mojžišom a Eliášom. Ježiš je strebod dejín, Eliáš je ten, kto predpovedal a pripomínal Mesiášov príchod a Mojžiš je človek, ktorý ukázal, ako treba za ním putovať. Boh prichádza do ľudského spoločenstva aj dnes. Tí, ktorí ho sviatostne prijímajú, stávajú sa prorokmi, ktorí demonštrujú na svojom živote Pánov príchod. Ide o príchod aktuálny, ale aj o príchod na konci čias. Zároveň sa stávajú na spôsob Mojžiša pútnikmi, ktorí na ceste za Božím poznaním zdolávajú všetky prekážky a pritom neľutujú námahu.

    3.,Svedkovia udalostí na Hore premenenia svedčia, že počuli  hlas z nebies. Ten im oznámil, že "Ježiš je milovaný Boží Syn". Ten hlas bol jasný, zvučný a reč zrozumiteľná. Boh prehovoril tak, aby mu ľudia rozumeli, Boh prehovoril rečou človeka. Boh človeku rozumie. Stvoril ho, dal mu reč a schopnosť dorozumievať sa. Božia reč je nespochybniteľná. Tí, ktorí prijímajú sviatostnú milosť, získavajú dar komunikovať s ním a započúvať sa do jeho slov. Napriek hluchote tohto sveta, ktorý hovorí, že Boh mlčí, že ho nepočuť, sú tu takí, ktorí svedčia, že Boh nikdy nemlčal a že sa nám prihovára stále. Táto pravda by mala byť viditeľná najmä v praxi života tých, ktorí pestujú duchovný život, opierajúc sa pritom najmä o sviatosti.

    Boh nás k sebe pozýva, tak ako zavolal Petra, Jakuba a Jána. Svedkami Ježišovho premenenia nebolo veľa ľudí. Boh sa stará o to, aby aj minimálne počty svedkov ovplyvnili život mnohých. Možno že na duchovný vrch kontaktu s Pánom veľa ľudí nechodí, ale tí, čo to robia, stávajú sa Božími poslami. A prijímanie sviatostí Cirkvi takýmto kontaktom zostane navždy. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára