streda 12. januára 2022

Zhodnúť sa s Bohom

 Na pracovisku vítali nového pracovníka. Kolegovia ho zasväcovali do pracovného procesu. Reč sa zvŕtla aj na šéfa. Starí pracovníci si nového trocha doberali a dali mu radu:"Musíš chcieť to, čo chce on a bude sa ti dariť". Veriaci človek má chcieť to, čo chce Boh. Nie je to jednoduché, lebo sú chvíle, v ktorých tápeme a nevieme, čo chce Boh povedať tým, čo sa deje v našom živote. Niekedy aj vieme, čo chce Boh, ale nám tento postup príliš nesedí. 

    Pán Ježiš uzdravil malomocného človeka /Mk 1, 40-45/. Ide vzácnu chvíľu, lebo Ježiš aj malomocný sa zhodli-chceli uzdravenie od malomocenstva. Sám chorý to potvrdil tým, že si pred Pánom kľakol a prosil o uzdravenie. Ježiš to deklaroval zvolaním:"Chcem, buď čistý!". Aká vzácna chvíľa! Boh i človek sa zhodli, chcú to isté. Ale Boh chce aj to, aby sme boli zdraví duchovne. Chceme to aj my? Chceme to do takej miery, že si kvôli duchovnému uzdraveniu kľakneme a úpenlivo budeme prosiť? Telesné uzdravenie prináša vymanenie z fyzických limitov. Duchovné, predpokladá naše pevné rozhodnutie ozdravieť ešte pred momentom uzdravenia. Aj Boh to tak chce. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára