sobota 15. januára 2022

TO TU EŠTE NEBOLO

 


           

            Takto by sme mohli vyjadriť reakciu človeka na náhle a neočakávané skutočnosti. Uvediem 2 príklady. Prednedávnom vysielala jedna česká televízia dokumentárny film o Jozefovi II., rakúskom cisárovi. Tento monarcha žil a pôsobil koncom 18. storočia. Je známy ako nositeľ nových myšlienok, ako vizionár, ako reformátor. Historici sa zhodujú v tom, že svojimi názormi predbehol dobu aspoň o 100 rokov. Počas života zostal nepochopený a mnohé zo svojich reforiem musel odvolať. Ľudia hovorili: „To tu ešte nebolo!“

            Naša verejnoprávna televízia priniesla správu o experimentoch v oblasti transplantácie ľudského srdca. Momentálne sa skúmajú možnosti transplantácie prasacieho srdca. Hľadá sa riešenie pre ľudí, ktorí majú vážne poškodené srdce. Jedna z odborníčok v oblasti kardiochirurgie hovorí, že to nie je nová myšlienka, že experimenty už prebiehajú 50 rokov. Tak či onak, zmôžeme sa na konštatovanie: „To tu ešte nebolo!“

            Evanjelium nám prináša správu o zázraku, ktorý sa stal na svadbe v Káne Galilejskej. (Jn 2, 1 – 11) Evanjelista zdôrazňuje, že svadobčanom chýbalo víno. Pán Ježiš túto ťažkú situáciu vyriešil. Premenil vodu na víno. Niektorí z obsluhujúceho personálu boli toho svedkami. Určite si medzi sebou povedali: „To tu ešte nebolo!“ A možno mnohí zašli v uvažovaní ešte ďalej a povedali si, že Ježiš z Nazareta bude riešením potenciálneho nedostatku vína vo vtedajšej spoločnosti. Samozrejme, nie je to pravda. Ježiš chcel týmto zázrakom vyriešiť nielen „ošemetnú“ situáciu na svadbe, ale chcel ukázať aj čosi hlbšie.

1.) Ježiš vystupuje ako hýbateľ a iniciátor zmien

Ako to vysvetliť? Ježiš je pri zmene vody na víno. V jeho „réžii“ prebieha aj iná zmena. Deje sa to vtedy, keď sa pri slávení eucharistie premieňa víno na jeho krv. A napokon zmena týkajúca sa človeka, ktorý prijíma jeho najsvätejšiu krv. V sile tohto duchovného nápoja sa premieňa na lepšieho človeka, ktorý je podobný Kristovi.

            Na nástenke v jednom bytovom dome bol odkaz: „Pozor, zmena!“ Ľudia, ktorí bývajú v danom dome, si na takejto nástenke nechávajú odkazy, ktoré sú dôležité kvôli jeho prevádzke. Ide o výstrahu, aby si ľudia prečítali dôležité informácie a neboli mimo diania.

            V súvislosti s Ježišom si treba uvedomiť toto zvolanie: „Pozor, zmena!“ Ak človek zostane s ním, Ježiš ho nenechá stagnovať, ale bude od neho požadovať neprestajné úsilie o zmenu života. Ježiš sa stáva garantom úspešných zmien v živote veriaceho.

2.) Ježiš ako dôležitý činiteľ v núdzových situáciách

Posvätný text nám zdôrazňuje, že v Káne, na svadbe, sa minulo víno. Vznikla najmä pre domácich nepríjemná situácia. Dnes by sme to nazvali fiaskom. Nikto nebude namietať, ak povieme, že ide o stav núdze – najmä vo vtedajšej dobe. Víno bolo dôležitou súčasťou vtedajšej kultúry.

            Každý šofér pozná situáciu, keď sa pokazí jeho automobil. Ide o nepríjemnú situáciu. Najmä vtedy, ak sa ponáhľa. Považujeme to za zázrak, ak nájdeme napochytre niekoho, kto nám auto spojazdní. Urobí základnú opravu, ale povie: „Ide o núdzové riešenie. Čím skôr vyhľadajte odborníka, ktorý vám urobí dôkladnú opravu.“

            Pán Ježiš nikdy nerieši núdzu núdzou. On nevedie z jednej núdze do druhej, ale je zástancom definitívnych riešení. Sú to také, ktoré smerujú do večnosti. Ak je najväčšou núdzou stav hriechu, tak potom jediným definitívnym riešením je jeho zanechanie. Inak sa stav núdze v duši človeka bude prehlbovať.

3.) Ježiš ako ten, ktorý rešpektuje pozemskú autoritu

Z evanjelií sa dozvedáme, že hneď potom, ako uzdravil malomocného človeka, poslal ho pred príslušnú autoritu. Povedal: „...choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš.“ (Mk 1, 40 – 45)

            Pri zázraku v Káne Galilejskej zase posiela vzorku nového vína starejšiemu... Situáciu režíruje tak, aby príslušné autority nezaujatým spôsobom vydali o ňom a o jeho činnosti svedectvo. Oni to robia bez toho, aby v prvom momente vedeli, čo sa v skutočnosti stalo.

            Skutočnou autoritou je ten, ktorý vie veci okolo bez zaujatosti charakterizovať. To sa deje vtedy, keď každý dar, úspech či pozitívnu zmenu orientuje na Krista. Človek, ktorý takto dokáže objektívne posúdiť životné situácie, jeho kroky musia nutne niesť ku Kristovi, ktorý je alfa i omega, začiatok  i koniec. V dnešnej dobe potrebujeme túto myšlienku zdôrazňovať viac ako inokedy. Chceme vidieť Boha ako iniciátora a darcu všetkých darov, ale i konečného adresáta, ku ktorému všetko smeruje.

 

            Už 2000 rokov ľudstvo sleduje tzv. experiment, ako to niektorí nazývajú, t. j. evanjelium. Za toto obdobie až dodnes sa našli ľudia, ktorí Kristovo posolstvo považujú za prekonaný či prestarnutý experiment. Aj dnešná doba, ak sledujeme médiá, vyniká popieraním Ježišovej náuky. Nie je to nič nové pod slnkom. Paradoxné je to, že tí, ktorí v minulosti chceli ľudstvo zbaviť kresťanstva, tu už nie sú. Božie posolstvo stále pretrváva. Je silnejšie ako všetci jednotlivci alebo spoločenstvá, ktoré Ježišove pravdy popierajú. Nikto z nás nemôže povedať: „Toto tu ešte nebolo!“ Jedinou trvalou realitou je Božie kráľovstvo. My, veriaci, máme svojím životom túto pravdu dosvedčovať.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára