sobota 8. januára 2022

Benefity krstu

 Mnohí máme skúsenosť, podľa ktorej platí, že z relatívne malej skutočnosti sa môžeme dozvedieť veľa informácii. Stačí, aby človek napísal vlastnoručne zopár riadkov a odborník na písmo môže napísať zopár presných čŕt, ktoré  pisateľa charakterizujú. V USA sa dnes často spomína meno Elizabeth Holmesová. Ide o mladú ženu, ktorá pred rokmi založila vlastnú firmu. O.i. sa firma zaoberá vyhodnocovaním ľudskej krvi. Majiteľka oznámila, že z jednej kvapky krvi sa môžu dozvedieť všetko o zdravotnom stave človeka, ktorý krv poskytol. Časom sa ukázalo, že je to podvod a EH teraz čaká súd. Pri jednom kriminalistickom vyšetrovaní usvedčili páchateľa a to na základe jednej, jedinej kvapky potu. DNA nezvykne klamať. 

    Z neveľkého množstva vody, ktoré vyleje kňaz na človeka pri krste, sa môžeme veľa dozvedieť o situácii pokrsteného. Z krstu vyplývajú  dobrá, ktoré sa mimo tejto sviatosti získať nedajú. Krstom sa nám totiž otvára brána Božieho kráľovstva a pokrstený dostáva prístup k mnohým duchovným benefitom. Čo chceme teraz najviac zdôrazniť?

    1.,Evanjelium hovorí o tom, že keď sa dal Pán Ježiš pokrstiť v Jordáne, otvorilo sa nebo a zostúpil naňho Duch Svätý /Lk 3, 15-16 ,21-22/. Pri krste sa nám otvára brána milosti. 

    Dnes je trend ponúkať ľuďom kartu vernosti. Robia tak niektoré firmy, obchody a inštitúcie. Chcú si udržať klientov, zákazníkov a chcú povedať:patríš k nám, vitaj v klube, za vernosť budeš požívať určité výhody. Či to je naozaj tak, ťažko povedať. Vernostné body majú motivovať ľudí, aby sa držali v zornom uhle inštitúcie, ktorá služby ponúka. 

    V duchovnom slova zmysle platí, že ten, kto je pokrstený, získava "body", ktoré platia pre večný život. Kristus si chce svojich nasledovníkov udržať na správnej ceste. Hovorí im:patríte ku mne, za vernosť budete požívať dobrá, ktoré vás na ceste spásy udržia. Kladie iba jednu podmienku. Chce, aby pokrstení zosúladili svoj život s jeho vôľou. Dokonale to vysvetlil sv. Ján apoštol:"Milovaní, od Boha dostaneme všetko, o čo len  budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči" /1 Jn 3, 22/. Potvrdzuje, že Pán rozdáva "vernostné body" pre večný život. 

    2., Evanjelisti nám prinášajú správu o tom, ako dvanásťročný Ježiš putoval s rodičmi a príbuznými do Jeruzalema. Bolo tam veľa ľudí a malý Ježiš sa stratil. Rodičia sa museli vrátiť a tri dni ho hľadali. Nakoniec ho našli v chráme, ako diskutuje s učiteľmi /Lk 2,41-52/. 

    Nedávno som si vypočul intereview so známym českým spisovateľom Michalom Vieweghom/60/. Uznávaný autor povedal, že keď píše novú knihu, musí sa často vracať dozadu a čítať to, čo napísal, od začiatku. Kým knihu dopíše, urobí tak aspoň dvanásť krát. Nie je to jednoduché, neustále sa vracať a čítať znova a znova to isté. Ale, musí to robiť, aby nestratil niť, aby sa nezaplietol v deji, aby mu neušla pointa, aby sa neopakoval , aby myšlienka gradovala atď. Ak chce, aby išiel dej dopredu, on sa musí vrátiť. 

    Pokrstení sa majú priebežne a primerane vrátiť v duchu do nedávnej minulosti svojho života. Majú ho vyhodnocovať, aby Ježiša nestratili, aby sa poučili z vlastných chýb, aby pestovali účinnú sebareflexiu, aby nezabudli na fakt, podľa ktorého dopredu pôjdu iba vtedy, keď sa pred Bohom vysporiadajú s  omylmi a pádmi minulosti. Nie preto, aby uviazli na plytčine nepríjemných spomienok, ale aby sa dostali dopredu, kam ich volá Mesiáš. 

    3., U proroka Izaiáša čítame:" Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas" /Iz 42, 1-4/. Hovorí o Mesiášovi, ktorý príde, ale píše o ňom tak, ako keby ho tu nebolo, akoby mala byť jeho prítomnosť neviditeľná. Mesiáš príde, jeho slovo bude účinné, no nebude majetnícke, násilné ani agresívne. 

    Vo svete filmu bol kedysi populárny francúzsky komik Louis de Funes. Má za sebou množstvo vydarených titulov. Jeho deti sa rozhodli, že o ňom napíšu knihu. Keď mu to oznámili, povedal:"Deti, o mne príliš nepíšte". Je to komické, lebo kniha je práve o ňom. Svedčí to o jeho pokore. Ako keby ho tu ani nebolo. Jeho osobnosť sa však prehliadnúť nedá. Ani po stránke umeleckej ani ľudskej.

    Svedectvo pokrsteného človeka je silné vtedy, keď nepoužíva arzenál dnešného sveta-násilie, hluk, agresivitu. Zaňho hovorí snaha o usporiadaný život, ako keby ho tu ani nebolo. Usporiadanosť života, súlad svedomia s Bohom a jeho synchronizácia s evanjeliom, sú zaručené prostriedky pôsobenia. Takýto život je dostatočne počuteľný a viditeľný, aby neunikol pozornosti ušiam a očiam tohto sveta. Zapamätajme si, že z drobného Betlehemského dieťaťa môžeme vyčítať veľké posolstvo. Najmä to, že nás miluje a že nám prináša nádej pre večný život. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára