piatok 21. januára 2022

Vrchári

Najťažšie preteky na bicykloch sú Tour de France. Mnohí ich nedokončia pretože ich zmôže únava, vyradí zranenie alebo ich z bicykla zosadí nesplnený limit, v ktorom musia prísť každý deň do cieľa. Sú tam etapy rovinaté, ktoré väčšinou vyhrávajú tzv.špurtéri a sú tam trate, ktoré nájdeme v kopcoch. Tieto úseky väčšinou vyhrávajú cyklisti-vrchári. Medzi pretekármi sú špecialisti na trasy rovinaté, ale aj špecialisti na náročné stúpania, ktoré preveria každého. 

    Evanjelia píšu o tom, že Ježiš často "vystúpil na vrch" a tam sa modlil. Ale píšu aj o tom, že práve vtedy na vrchu, si povolal prvých učeníkov /Mk 3, 13-19/. Museli vystúpiť za ním. Chcel im naznačiť, že budú "vrchármi". T.j. budú musieť zdolávať vrchy dokonalosti. Rovinatá trasa nie je veľmi pre nich. Špurtéri pre ohlasovanie evanjelia nie sú vhodným materiálom. Evanjelium je vrchol, ohlasovatelia sú vrchári a aj adresáti nebudú smieť zostať v pokojnej rovinatej atmosfére. Ježiš všetkých volá na vrch. Praje si, aby nás preverili končiare pozemského utrpenia a rôznych skúšok. O to cennejšie bude naše víťazstvo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára