pondelok 3. januára 2022

Tento?

 Poznáte otázky typu:tento..?, táto..?. Čoho sa týkajú? Súvisia s tým, že sa v istom spoločenstve objaví nový človek. Ešte neznámy a nepreskúmaný. Takéto otázky bývajú sprevádzané neistotou a spochybňovaním kvalít konkrétneho človeka. V práci sa objaví nový šéf. Nevyhne sa zo strany podriadených otázke typu:tento...? Dievčina príde domov a predstaví/v tom lepšom prípade, lebo už ani to nie je také samozrejmé/ rodine svojho fešáka. Môže sa stať, že ho domáci vo dverách "prebodnú očami" a v duchu si povedia: tento...? Nehovoriac o situácii, kedy vstúpi do farnosti nový kňaz, aby zaujal úrad zverený biskupom. Mnohí si povedia/možno aj na základe určitých skúseností/: tento..?

    Za čias Jána Krstiteľa sa na scéne spoločenského a náboženského života objavil Ježiš z Nazareta. Potvrdil to Ján, keď tým, ktorí boli okolo neho povedal:"...toto je Boží Syn" /Jn 1,34/. Bolo to nutné? Áno, lebo Židia videli v Ježišovi obyčajného mladého muža, ktorý sa ničím nelíšil od iných. Dokonca niektorí vedeli presne, z akej rodiny pochádza a nezdráhali sa položiť otázku:tento...? Potvrdiť pravosť Mesiáša nemohol hocikto. Z vyššej spoločnosti nebol nikto dôveryhodný. A tak to musel byť človek, ktorý používal prirodzenú autoritu. Ján žil čisto, čo hlásal aj sám žil a hlavne- ľuďom poskytol  v súvislosti s Mesiášom, reálnu budúcnosť večného života. V tom čase nebolo nikto tak dôveryhodný ako Ján Krstiteľ. Ján bol vlastne, nadčasový svedok. Na toto bol  pripravovaný už od detstva. Bol vyvolený Bohom, aby raz ukázal na Ježiša a povedal:"toto je naozaj Boží Syn". 

    Už dvetisíc rokov to isté robia kňazi Novej zmluvy. Pri slávení eucharistie pozdvihujú eucharistiu a hovoria:"Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta..." Oni sú vyvolení pre potvrdenie autenticity Mesiáša, ktorý sa objavuje v malom kúsku chleba na oltári. Modlime sa za nich, aby sa v dôveryhodnosti života priblížili k Jánovi Krstiteľovi. Ani to však, nebude stačiť.  Oni sa musia neustále odhodlávať nasledovať v dokonalosti samotného Ježiša. Teda toho, ktorý ich do služby povolal...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára