piatok 28. januára 2022

Praskanie ľadovca

 


 

         Pred nejakým časom som sledoval v televízii dokumentárny film,
ktorý sa zaoberal atmosférou a problematikou ľudí, ktorí sa venujú horolezectvu. Vo filme vystupovali najmä tzv. „himalajisti“, ľudia, ktorí absolvovali výstup
na 8-tisícovky. Je samozrejmé, že niekedy je potrebné v horách prespať. Každý horolezec je na to pripravený. Mnohí hovoria, že tam hore je v noci ticho. Počuť iba vietor a praskanie ľadovca. Horolezec netuší, či ľadovec nepraská v jeho blízkosti a či sa netvorí nejaká trhlina. Niektorí tak prišli o život.

         Pán Ježiš pri návšteve v Nazarete zažil takéto praskanie ľadovca. Prečo? Najprv sa tešil medzi rodákmi veľkej popularite (všetci sa divili milým slovám, ktoré vychádzali z jeho úst). Neskoršie nadobudla jeho popularita trhlinu. Svätopisec hovorí, že jeho vlastní rodáci ho chceli zhodiť z vyvýšeniny,
ktorá sa nachádzala pri ich meste. Pod Ježišom praskala pôda a vznikla morálna trhlina, ktorá mohla mať aj fatálnu dohru. (Lk 4, 21 – 30) Pán Ježiš zažil nestálosť obyvateľov Nazareta. Čím si to vyslúžil?

 1.) Ježiš otriasol ich sebavedomím

Nazaretčania požadovali od neho akúsi „šou“ v podobe série zázrakov. On takúto hru neprijal. Museli sa cítiť odmietnutí a ohrdnutí. Ranilo to ich pýchu a otriaslo ich životmi.

         Známy americký herec, Gary Sinise, (z kriminálky New York),  sa dal pokrstiť až ako dospelý muž. Hlavným podnetom boli útoky teroristov v Amerike (2001). Tieto hrozné udalosti spôsobili v jeho doterajšom živote trhliny. Stratil ilúzie o živote. Neskoršie aj na popud svojej manželky objavil Krista. V roku 2010 sa vybral so svojou rodinou do mesta na večeru.
Bol Štedrý večer. Po ceste, akoby náhodou, ich pozval do kostola. Tam už čakal kňaz, ktorý ho pred očami príbuzných pokrstil.

         Keď človek stratí ilúzie o tomto svete, keď počuje ich praskanie
pod nohami, ba dokonca keď vidí trhliny vo svojom štýle života, vtedy môže objaviť Krista a ešte viac po ňom zatúžiť. Obyvatelia Nazareta do nedokázali.

 

 2.) Pán Ježiš bol bytostne stotožnený so svojím poslaním

Občas sa stane, že dostaneme istých ľudí do ťažšej situácie, do istého diskomfortu. Vtedy sa zvykneme ospravedlňovať a obhajovať sa: „Prepáčte, ja to musím, to je zákon, ide o predpis, smernicu.....“

         Pán Ježiš hovorí inak: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Akoby povedal, že on je to Slovo, Slovo Otca. Neschovával sa
za zákon, predpis, aby zjemnil dopad Božieho slova na ich dušu. Ukazuje,
že Božie slovo síce naráža, vyvoláva napätie, spôsobí zmätok na istý čas,
ale aj chráni. (Chceli ho zabiť, ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.)Najdokonalejšia ochrana pred zlom je prijatie a verný život podľa Božieho slova.

 

3.) Pán Ježiš vošiel sebavedome do židovskej synagógy a učil

Tam hlásal nové učenie, ktoré ľudia ešte nepočuli. Týmto oznámil, že je čas evanjelia. Ono patrí aj do synagóg, kde ešte stále nebolo prijaté. Patrí
do kostolov, ľudských príbytkov a duší. Evanjelium má mať všade svoje miesto.

Tak, ako Ježiš vstúpil do synagógy a učil, tak chce vstúpiť aj do svätyne nášho života – do ľudského srdca. Práve tam má mať svoje výhradné miesto.

Sv. František Saleský vo svojom Návode na nábožný život píše:
„ ... nábožnosť, ak je zdravá a úprimná, vonkoncom nič neničí, ale všetko zdokonaľuje a završuje. A keby niekedy naozaj odporovala a prekážala niekomu v povolaní a postavení, je bezpochyby falošná...lebo ako všetky drahokamy ponorené do medu sú jasnejšie a žiarivejšie, každý podľa svojej farby, tak sa aj človek vo svojom povolaní stáva lepším a dokonalejším, ak ho spája s nábožnosťou. Prostredníctvom nej sa aj tvoja starosť o rodinu stáva pokojnejšou, vzájomná láska medzi manželom a manželkou úprimnejšou, povinná poslušnosť vladárovi vernejšou a každé zamestnanie príjemnejším a lepším.“ (LH III. s. 1360)

 

V tichu počujeme hlas svojho srdca. Niekedy vykazuje hlas spokojnosti s naším životom, ale niekedy nám vytýka trhliny spôsobené hriechom. To je to povestné praskanie ľadovca pod našimi nohami. Je tu Kristus, ktorý prichádza, aby tieto neviditeľné trhliny zacelil a vyliečil. Neprestaňme ani dnes,
tak ako svojho času Nazaretčania, sa diviť Ježišovým milým slovám,
ktoré vychádzajú z jeho úst. Vtedy pocítime nielen aktuálnu lahodnosť,
ale aj dlhotrvajúcu oporu a pomoc.

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára