pondelok 11. marca 2019

Predvolebné...
         Mnohí ľudia u nás sledujú politické dianie. Zúčastňujú sa volieb, diskutujú, dávajú pri tom najavo svoje emócie. Každý, kto sleduje pohyby v politike, vie, že odjakživa prebiehal veľký zápas medzi predstaviteľmi pravice a ľavice.
         V súčasnosti sú však častejšie názory, podľa ktorých sa v niektorých bodoch rozdiel medzi pravicou a ľavicou stiera. Údajne to však nie je také vyhranené.
         Evanjelium zreteľne hovorí o pravici a ľavici, no nie v zmysle politického hašterenia či rôznych duelov. Reč je o druhom príchode Syna človeka v sláve. (porov. Mt 25, 31 – 46) Ježiš hovorí o veľkolepom predstavení dobra a definitívnom vymedzení zla. Predstavitelia dobra spočinú po Pánovej pravici a nositelia zla majú miesto pripravené vľavo. Nie, v tomto procese sa nebude stierať rozdiel medzi pravicou – dobrom a ľavicou – zlom.
         V pozemskom živote môže byť dobro ironizované, nevšímané, potláčané a na druhej strane sa zlu podarí „stratiť sa“ v zmätku a chaose doby. Aj také sú skúsenosti... Aj v záverečnom zúčtovaní nič z toho platiť nebude. Dobro bude vyzdvihnuté a Božou autoritou potvrdené a zlo, naopak, bude odhalené a spravodlivosťou Božou potrestané. Vidíme, aké je dôležité, aby sme už teraz, počas pozemského života, dokázali v sebe, vo svojej duši, vyseparovať dobro od zlého.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára